W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Sprawozdanie finansowe IHAR-PIB za rok 2018

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie jednostkowych sprawozdań oraz ksiąg rachunkowych Instytutu Centrali oraz Zakładów Doświadczalnych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacja przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustalona i wprowadzona do stosowania postanowieniami zarządzenia nr 1/D/2017 z dnia 02.01.2017 r. Dyrektora IHAR-PIB obejmującą:

  1. zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych to jest:
    • wykaz ksiąg rachunkowych (zbiorów tworzących księgi rachunkowe),
    • dokumentację systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera,
    • zakładowy plan kont
  2. system ochrony danych i ich zbiorów,
  3. wzór sprawozdania finansowego obejmujący wszystkie wymagane formularze, spełniający wymogi przepisów art.4 i odpowiednio rozdziału 5-tego ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.z 2013 r.,poz.330, z późniejszymi zmianami)
  4. Zakłady Doświadczalne Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB sporządziły sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 jak Jednostka Centralna według aktualnego wzoru

Wartość majątku Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego

Stan na 31.12.2018 r.: (w tys. zł)

1. Aktywa trwałe 169 290,8
w tym:  
- wartości niematerialne i prawne  5,6
- rzeczowe aktywa trwałe   70 117,5
- należności długoterminowe   -
- inwestycje długoterminowe  98 048,8
   
2. Aktywa obrotowe 44 277,2
w tym:  
- zapasy     12 512,4
- należności krótkoterminowe    5 457,4
- inwestycje krótkoterminowe  25 867,4
   
Ogółem Aktywa (1+2)   213 567,9

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście                      30 090,3

 

Załączniki

Powiadom znajomego