Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa aparatury poniżej progów unijnych - załączniki do ogłoszenia
Dokumenty do postępowania - Wyniki i odpowiedzi na zapytania
Pakiet 4-Wynik postępowania