Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawczej, wielobranżowej planowanego remontu w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym, Oddział w Poznaniu.

Załączniki:

Dokumenty do zapytania