Tytuł osiągnięcia naukowego: 
Modele równań strukturalnych SEM w badaniach rolniczych”. - Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB nr 42/2013Załączniki:

Wniosek
Autoreferat
Załącznik 1: Komisja Habilitacyjna
Załącznik 2: Harmonogram
Załącznik 3: Recenzja prof. Zofii Hanusz
Załącznik 4: Recenzja prof. Stanisława Mejzy
Załącznik 5: Recenzja dr hab. Dariusza Załuskiego
Załącznik 6: Uchwała Komisji Habilitacyjnej z uzasadnieniem.
Załącznik 7: Uchwała Rady Naukowej.