Tytuł osiągnięcia naukowego: 
Modele równań strukturalnych SEM w badaniach rolniczych”. - Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB nr 42/2013

24.09.2013 - uchwała 1-XVI-56 Rady Naukowej wszczęcie przewodu habilitacyjnego

24.09.2013 - uchwała 1-XVI-57 Rady Naukowej wyznaczenie recenzentów

25.09.2014 - uchwała 1-XVI-91 Rady Naukowej - przyjęcie kolokwium habilitacyjnego

25.09.2014 - uchwała 1-XVI-92 Rady Naukowej - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych, w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomiaZałączniki:

Wniosek
Autoreferat
Załącznik 1: Komisja Habilitacyjna
Załącznik 2: Harmonogram
Załącznik 3: Recenzja prof. Zofii Hanusz
Załącznik 4: Recenzja prof. Stanisława Mejzy
Załącznik 5: Recenzja dr hab. Dariusza Załuskiego
Załącznik 6: Uchwała Komisji Habilitacyjnej z uzasadnieniem.
Załącznik 7: Uchwała Rady Naukowej.