Tytuł osiągnięcia naukowego: 
Modele równań strukturalnych SEM w badaniach rolniczych”. - Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB nr 42/2013

08.11.2016 - wszczęcie postępowania

06.03.2017 - CK powołanie Komisji Habilitacyjnej

24.04.2017 - uchwała Komisji Habilitacyjnej

02.05.2017 - uchwała 1-XVIII-07 Rady Naukowej - nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia.



Załączniki:

Wniosek
Autoreferat
Załącznik 1: Komisja Habilitacyjna
Załącznik 2: Harmonogram
Załącznik 3: Recenzja prof. Zofii Hanusz
Załącznik 4: Recenzja prof. Stanisława Mejzy
Załącznik 5: Recenzja dr hab. Dariusza Załuskiego
Załącznik 6: Uchwała Komisji Habilitacyjnej z uzasadnieniem.
Załącznik 7: Uchwała Rady Naukowej.