Tytuł osiągnięcia naukowego:

„Oszacowanie efektów  genetycznych i interakcyjnych linii podwojonych haploidów rzepaku ozimego (Brassica napus L.)” - cykl 4 publikacji – wykaz na s.2 uchwały 1/XIX/86Załączniki:

Wniosek
Autoreferat (PL)
Autoreferat (ENG)
Uchwała 1/XIX/86
Załącznik 1. Komisja Habilitacyjna
Załącznik 2. Harmonogram
Załącznik 3. Recenzja prof.A.Adamus
Załącznik 4. Recenzja prof.M.Rakoczy-Trojanowska
Załącznik 5. Recenzja prof.M.Wiwart
Załącznik 6. Uchwała Komisji Habilitacyjnej 29.08.2019
Załącznik 7. Uchwała 1-XIX-92 Rady naukwoej z 26.09.2019