Tytuł osiągnięcia naukowego:

„Charakterystyka populacji grzyba Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. występującego w Polsce i ocena  odporności ziemniaka na jego wirulentne patotypy” – cykl 9. publikacji– wykaz na s.2 WnioskuZałączniki:

Wniosek
Autoreferat (PL)
Autoregerat (ENG)
Uchwała 1/XIX/95 RN 2019.09.26 zgoda na postępowanie habilitacyjne
Załącznik 1. Komisja Habilitacyjna
Załącznik 2. Harmonogram postępow.habilit.
Załącznik 3. Recenzja prof.M.Gugała
Załącznik 4. Recenzja prof.M.Korbas
Załącznik 5. Recenzja prof.B.Sawicka
Załącznik 6. Uchwała Komisji
Załącznik 7. Uchwała 1-XIX-102 z 18.03.2020 nadanie stopnia dr habilitowanego