Tytuł osiągnięcia naukowego:

„Charakterystyka populacji grzyba Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. występującego w Polsce i ocena  odporności ziemniaka na jego wirulentne patotypy” – cykl 9. publikacji:
1.
Przetakiewicz J. 2009. Propozycja zmian w polskiej skali oceny odporności odmian ziemniaka na raka ziemniaka zgodnie z Protokołem Diagnostycznym EPPO PM 7/28. Biul. IHAR 254: 169-177. MNiSW2009 = 4 pkt.
2. Przetakiewicz J. 2013. Effects of fungicide treatments of potato sprouts on resistance assessment to Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. using the Glynne-Lemmerzahl method. Bull. OEPP/EPPO Bull. 43(2): 280-284. MNiSW2008 = 5 pkt.
3. Przetakiewicz J. 2015b. The Viability of Winter Sporangia of Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. from Poland. Am. J. Pot. Res. 92(6): 704-708. IF2015 = 1,159; MNiSW2015 = 25 pkt.
4. Przetakiewicz J. 2016. A modification of the Potoček’s tube test for diagnostic of Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. a causal agent of potato wart disease. Indian Phytopath. 69 (4s): 260-265. MNiSW2016 = 5 pkt.
5. Przetakiewicz J. 2017. Sampling, maintenance and pathotype identification of Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. Plant Breeding and Seed Science 76:29-36. MNiSW2017 = 11 pkt.
6. Plich J., Przetakiewicz J., Śliwka J., Flis B., Wasilewicz-Flis I., Zimnoch-Guzowska E. 2018. Novel gene Sen2 conferring broad-spectrum resistance to Synchytrium endobioticum mapped to potato chromosome XI. Theor Appl Genet, 131(11): 2321-2331. IF2018 = 3,926; MNiSW2018 = 40 pkt. Udział własny 30%
7. Przetakiewicz J. 2014a. First report of Synchytrium endobioticum (potato wart disease) pathotype 18(T1) in Poland. Plant Disease 98(5): 688. IF2014 = 3,02
8. Przetakiewicz J. 2015a. First report of new pathotype 39(P1) of Synchytrium endobioticum causing potato wart disease in Poland. Plant Disease 99(2): 285.2. IF2015 = 3,192
9. Przetakiewicz J. 2010. Odporność polskich odmian ziemniaka na występujące w kraju wirulentne patotypy 2(Ch1) i 3(M1) grzyba Synchytrium endobioticum (Schilb.) Per. Biul. IHAR 257/258: 207-214. MNiSW2010 = 4 pkt.
 



Załączniki:

Wniosek
Autoreferat (PL)
Autoregerat (ENG)
Uchwała 1/XIX/95 RN 2019.09.26 zgoda na postępowanie habilitacyjne
Załącznik 1. Komisja Habilitacyjna
Załącznik 2. Harmonogram postępow.habilit.
Załącznik 3. Recenzja prof.M.Gugała
Załącznik 4. Recenzja prof.M.Korbas
Załącznik 5. Recenzja prof.B.Sawicka
Załącznik 6. Uchwała Komisji
Załącznik 7. Uchwała 1-XIX-102 z 18.03.2020 nadanie stopnia dr habilitowanego