Tytuł osiągnięcia naukowego:

„Charakterystyka populacji grzyba Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. występującego w Polsce i ocena  odporności ziemniaka na jego wirulentne patotypy” – cykl 9. publikacji– wykaz na s.2 WnioskuZałączniki:

Wniosek
Autoreferat (PL)
Autoregerat (ENG)