Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
załącznik nr 2 - Umowa
Załącznik nr 3 - o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 - dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
ZP/PN/4/2019 Informacja z otwarcia ofert
ZP_PN_4_2019 Informacja z wyboru oferty
CZ III Informacja z wyboru oferty ZD w Bartążku