Z A R Z Ą D Z E N I E nr  16/D/2020
Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – 
Państwowego Instytutu Badawczego
z dnia  07.08.2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz przyjęcia regulaminu postępowania w sprawie przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż: 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 42/24 o pow. 0,5783 ha położonej w miejscowości Nieżychowice gmina Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie, zapisanej w księdze wieczystej nr SL1C/00005935/3 w Sądzie Rejonowym w Chojnicach. Stan władania – użytkowanie wieczyste gruntu do 15.03.2095 r. i własność posadowionych budynków: magazyn zbożowy i magazyn paliw.Załączniki:

Ogłoszenie
Zarządzenie ntr16/D/2020
Regulamin