Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie Zakład Doświadczalny Bonin k/Koszalina, (76-009) Bonin 48,
tel. (94) 342-69-62 e-mail: zdbonin@post.pl (www.zdbonin.pl)

- ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących niezabudowane nieruchomości gruntowe na działkach obrębcu Bonin, gmina Manowa, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie, księga wieczysta nr KO1K/00028443/3Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu
Mapa poglądowa