Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie Zakład Doświadczalny Bonin k/Koszalina, (76-009) Bonin 48,
tel. (94) 342-69-62 e-mail: zdbonin@post.pl (www.zdbonin.pl)

- ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących niezabudowane nieruchomości gruntowe na działkach obrębcu Bonin, gmina Manowa, powiat koszaliński, woj. zachodniopomorskie, księga wieczysta nr KO1K/00028443/3

 1. nr 401/27 o pow. 1.013 m2, cena wywoławcza netto: 49.000,00 zł, wadium: 4.900,00 zł
 2. nr 401/29, o pow. 1.582 m2, cena wywoławcza netto: 64.000,00 zł, wadium: 6.400,00 zł,
 3. nr 401/40, o pow. 1.000 m2, cena wywoławcza netto: 48.000,00 zł, wadium: 4.800,00 zł,
 4. nr 401/41, o pow. 1.000 m2, cena wywoławcza netto: 48.000,00 zł, wadium: 4.800,00 zł,
 5. nr 401/42, o pow. 1.000 m2, cena wywoławcza netto: 44.000,00 zł, wadium: 4.400,00 zł,
 6. nr 401/43, o pow. 1.000 m2, cena wywoławcza netto: 44.000,00 zł, wadium: 4.400,00 zł,
 7. nr 401/44, o pow. 1.395 m2, cena wywoławcza netto: 57.000,00 zł, wadium: 5.700,00 zł,
 8. nr 401/45, o pow. 1.000 m2, cena wywoławcza netto: 42.000,00 zł, wadium: 4.200,00 zł,
 9. nr 401/54, o pow. 1.194 m2, cena wywoławcza netto: 55.000,00 zł, wadium: 5.500,00 zł,
 10. nr 401/55, o pow. 1.272 m2, cena wywoławcza netto: 55.000,00 zł, wadium: 5.500,00 zł.
 11. nr 401/56, o pow. 1.364 m2, cena wywoławcza netto: 55.000,00 zł, wadium: 5.500,00 zł,
 12. nr 401/112, o pow. 2.845 m2, cena wywoławcza netto: 86.000,00 zł, wadium: 8.600,00 zł,
 13. nr 401/113, o pow. 1.567 m2, cena wywoławcza netto: 54.000,00 zł, wadium: 5.400,00 zł,
 14. nr 401/114, o pow. 1.930 m2, cena wywoławcza netto: 66.000,00 zł, wadium: 6.600,00 zł,
 15. nr 401/116, o pow. 1.529 m2, cena wywoławcza netto: 57.000,00 zł, wadium: 5.700,00 zł,


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Manowo Nr XII/91/2007 z dnia 25 października 2007 r./Dz. Urzęd. Wojew. Zachodn. nr 119, poz. 2166/:

 • działki wymienione w poz. 1-11 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług wbudowanych o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30%  pow. całkowitej budynku mieszkalnego;
 • działki wymienione w poz. 12-15 przeznaczone są pod zabudowę usługową z mieszkaniami właściciela usług lub personelu.


Ceny wywoławcze nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie doliczony do ceny sprzedaży nieruchomości. Właścicielem gruntów jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym gruntów jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu
Mapa poglądowa