W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

SPECJALISTA ds. jakości w akredytowanym laboratorium badawczym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko SPECJALISTA ds. jakości w akredytowanym laboratorium badawczym
Miejsce pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert dr Sławomir Sowa, tel. 22 733 45 17 , e-mail: s.sowa@ihar.edu.pl
Status w trakcie rozstrzygania
Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin, Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 1 kwietnia 2019 r.
Termin składania ofert do czasu wyłonienia kandydata
Kontakt dr Sławomir Sowa, tel. 22 733 45 17 , e-mail: s.sowa@ihar.edu.pl

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • Wykształcenie wyższe biologiczne lub chemiczne.
 • 5-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym.
 • Dobra znajomość systemu zarządzania wg normy ISO 17025.
 • Uprawnienia Kierownika ds. Jakości wg normy ISO 17025 (certyfikat).
 • Doświadczenie w kierowaniu systemem zarządzania jakością w laboratorium badawczym.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu wystarczającym do rozumienia specjalistycznej literatury.
 • Znajomość metod analiz molekularnych (PCR, RealTime PCR, dPCR).
 • Dobrze widziane uprawnienia auditora wewnętrznego ISO 17025.

Zakres obowiązków:

 • Szeroko rozumiana praca w akredytowanym Krajowym Laboratorium Referencyjnym.
 • Nadzorowanie funkcjonowania systemu jakości w laboratorium.
 • Zarządzanie Księgą Jakości.
 • Wprowadzanie zmian do Księgi Jakości i Standardowych Procedur Operacyjnych.
 • Nadzór nad dokumentacją systemu jakości.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • Odpis dyplomu,
 • Referencje od poprzedniego pracodawcy mile widziane.

Warunki zatrudnienia

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.
 2. Możliwość doskonalenia zawodowego, udział w szkoleniach w kraju i zagranicą.
 3. Zorganizowany przez Pracodawcę dowóz do siedziby Instytutu w Radzikowie z Błonia oraz z Warszawy,
 4. Karty MultiSport oraz świadczenia z ZFŚS.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :       

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
(dołączyć do dokumentów aplikacyjnych)

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Własnoręczny podpis kandydata do pracy

Powiadom znajomego