W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

inżynier lub specjalista w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko inżynier lub specjalista w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin
Miejsce pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert IHAR-PIB, Pracownia Żyta
Status w trakcie rozstrzygania
Instytucja Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Żyta
Miejsce Pracy Radzików k/Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia 006 marca 2020 r.
Termin składania ofert 15 kwietnia 2020 r.
Kontakt dr hab. Irena Kolasińska, Pracownia Żyta, IHAR-PIB w Radzikowie, 05-870 Błonie; tel. 22 733 45 59; e-mail: i.kolasinska@ihar.edu.pl

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • wykształcenie wyższe rolnicze, kierunek rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, biologia lub pokrewne, najchętniej specjalizacja genetyka i hodowla roślin,
 • umiejętność i zamiłowanie do pracy z roślinami,
 • dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych,
 • znajomość języka angielskiego, przynajmniej na poziomie podstawowym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • pracowitość i rzetelność,

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac inżynieryjnych w programie hodowli żyta i w projektach naukowo-badawczych w polu i w szklarni,
 •  sporządzanie zestawień i obliczeń wyników doświadczeń,
 •  przygotowywanie dokumentacji, prezentacji, plakatów, a w dalszej perspektywie publikacji.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym,
 • wynagrodzenie na w/w stanowisku zgodnie z ZUZP IHAR-PIB,
 • możliwość wykonania pracy doktorskiej,
 • możliwość uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych,
 • możliwość otrzymania mieszkania rotacyjnego w hotelu IHAR-PIB w Radzikowie,
 • możliwość korzystania z Karty Multi Sport, świadczeń z ZFŚS i grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia,
 • Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB)

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 29 lutego 2020 r. drogą elektroniczną lub listownie CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: i.kolasinska@ihar.edu.pl  z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Własnoręczny podpis kandydata do pracy

Załączniki

Powiadom znajomego