W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Kierownik Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy
Miejsce pracy IHAR-PIB, Ogród Botaniczny w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat Dyrektora lub drogą mailową: sekretariat@ihar.edu.pl
Status w trakcie rozstrzygania

Stanowisko: Kierownik Ogrodu Botanicznego w Bydgoszczy

Instytucja

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Ogród Botaniczny w Bydgoszczy,

Miejsce Pracy

Bydgoszcz ul. Jeździecka 5

Data ogłoszenia

29.11.2021 r.

Termin składania ofert

Do czasu wyłonienia kandydata

Link do strony

www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłaszania ofert: sekretariat@ihar.edu.pl

Kontakt

Sekretariat Dyrektora, tel. (22) 725 45 36; 733 45 02

Ogród Botaniczny IHAR-PIB w Bydgoszczy w strukturze organizacyjnej podlega pod Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie. Sam Ogród znajduje się w Bydgoszczy, w północnej części miasta, na terenie położonym między północną granicą Ogrodu Botanicznego w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku, a ul. Jeździecką. Powierzchnia Ogrodu wynosi 5,5 ha. W Ogrodzie zatrudnione jest 9 osób. Ogród został założony przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) i w obecnej siedzibie znajduje się od 1977 roku. W Ogrodzie zgromadzono 4300 taksonów roślin,  w tym 2700 roślin użytkowych.  Kolekcje roślinne, znajdujące się na terenie Ogrodu związane są ściśle z działalnością naukowo – badawczą, koordynowaną merytorycznie przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB. Tematyka badań ukierunkowana jest na gromadzenie i zachowanie zasobów genowych, wykorzystanie roślin dla rekultywacji terenów, a także na wykorzystanie energii odnawialnej z biomasy. Na szczególną uwagę zasługuje najbogatsza w Polsce kolekcja odmian traw, licząca 650 gatunków. Są to trawy użytkowe (pastewne, gazonowe, zbożowe, energetyczne), ozdobne, dziko rosnące oraz chronione. Ogród Botaniczny jest bankiem genów dla tej grupy roślin. W 2007 r. kolekcja ta uzyskała tytuł „Narodowej kolekcji traw i turzyc”. W roku 2020 wybudowana została cieplarnia doświadczalno-ekspozycyjna o powierzchni 784 m2,w ramach dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy należy do Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych bądź pokrewnych,
 2. Udokumentowany staż pracy minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym
 3. Udokumentowane doświadczenie badawcze uzyskane w kraju lub za granicą, w tym dorobek naukowy w postaci publikacji oraz cytowani będzie dodatkowym atutem;
 4. Bardzo dobra znajomość języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie; 
 5. Mile widziane wykazanie się znajomością podstaw procedur występowania o środki na badania zarówno ze źródeł krajowych, w ramach programów UE czy innych projektów międzynarodowych oraz zasad rozliczania projektów, najlepiej potwierdzonych własnymi doświadczeniami w tym zakresie;
 6. Przedstawienie koncepcji działalności Ogrodu Botanicznego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym. Szczegółowe informacje na temat działalności, tematyki badawczej, realizowanych projektów w KCRZG są dostępne na stronie www.ihar.edu.pl;
 7. Nadzór oraz umiejętność pracy w zespole, przekazywania wiedzy oraz komunikatywność.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Odpis dyplomu;
 3. Kopie certyfikatów odbytych szkoleń zawodowych 
 4. Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB),
 5. Listy referencyjne mile widziane.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.
 2. Możliwość doskonalenia zawodowego, udział w szkoleniach.
 3. Karty MultiSport oraz świadczenia z ZFŚS.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”,

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 
(dołączyć do dokumentów aplikacyjnych)

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB

Załączniki

Powiadom znajomego