W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Technik w Pracowni Biotechnologii

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Technik w Pracowni Biotechnologii
Miejsce pracy IHAR-PIB, Oddział w Młochowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Oddział Młochów - Kierownik Pracowni Biotechnologii
Status w trakcie rozstrzygania

Stanowisko: Technik

Instytucja

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, 
Oddział w Młochowie, Pracownia Biotechnologii

Miejsce Pracy

05-831 Młochów, ul. Platanowa 19

Data ogłoszenia

17.08.2021 r.

Termin składania ofert

31.10.2021 r.

Link do strony

www.ihar.edu.pl w zakładce praca, e-mail do zgłoszenia ofert: d.soltys@ihar.edu.pl 
mlochow@ihar.edu.pl  

Kontakt

Kierownik Pracowni Biotechnologii - dr Dorota Sołtys-Kalina tel. 22 729 92 48 w.214

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie średnie lub zawodowe.
 2. Umiejętność i zamiłowanie do pracy z roślinami w polu i laboratorium.
 3. Podstawowa znajomość obsługi komputera
 4. Samodzielność, sumienność, odpowiedzialność oraz doskonała organizacja pracy.
 5. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 1. Udział w pracach szklarniowych i polowych z roślinami ziemniaka.
 2. Prowadzenie obserwacji polowych roślin.
 3. Prowadzenie  prac laboratoryjnych.
 4. Nadzorowanie  materiałów roślin  w przechowalni i w chłodni.
 5. Dbałość o stan techniczny i konserwację sprzętu, narzędzi pracy, czystość i porządek na stanowisku pracy.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.
 2. Praca w godzinach  7.00 – 15.00.
 3. Świadczenia z ZFŚS,
 4. Grupowe ubezpieczenie pracownicze

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia.
 3. Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB)
 4. Oświadczenie o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie Oddziału IHAR-PIB w Młochowie, ul. Platanowa 19.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 31.10.2021 r. drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: d.soltys@ihar.edu.pl; mlochow@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :  

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 
(dołączyć do dokumentów aplikacyjnych)

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB

Załączniki

Powiadom znajomego