W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Specjalista ds. zasobu nieruchomości

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Specjalista ds. zasobu nieruchomości
Miejsce pracy Radzików k/ Błonia, woj. mazowieckie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert E-mailem pod adres: m.kozlowska@ihar.edu.pl 
Status w trakcie rozstrzygania

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe, prawne, administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne,
 2. Doświadczenie w pracy z zasobem nieruchomości 
 3. Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), systemów informacji prawnej,
 4. Zdolności analityczne, dokładność i wnikliwość w wykonywaną pracę,
 5. Umiejętność konstruktywnego rozwiązania problemów,
 6. Umiejętność pozyskiwania informacji,
 7. Dobra organizacja pracy,
 8. Umiejętność pracy w zespole,
 9. Kreatywność.

Zakres obowiązków: 

 1. Ewidencjonowanie i gospodarowanie mieniem Instytutu,
 2. Czynności związane z wykonywaniem prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do nieruchomości, 
 3. Kontakt z organami administracji, osobami prawnymi i fizycznymi w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Instytutu,
 4. Analiza wykazów nieruchomości Instytutu pod kątem przydatności,
 5. Analiza danych dotyczących nieruchomości Instytutu, w oparciu o dostępne źródła i przekazane dokumenty;
 6. Analiza zasobu nieruchomości, wykazów nieruchomości, struktury własnościowej, rynku nieruchomości,
 7. Przygotowywanie  dokumentacji i korespondencji związanej z nabywaniem, sprzedażą, dzierżawą i gospodarowaniem nieruchomościami,
 8. Współpraca z innymi jednostkami Instytutu, organami administracji rządowej i samorządowej oraz interesariuszami zewnętrznymi. 

Oferujemy:

 1. Elastyczne zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji.
 3. Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, grupowe ubezpieczenie pracownicze oraz pakiet sportowy.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. 

Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie, wymagane będą dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: m.kozlowska@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :        

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB.


   

Załączniki

Powiadom znajomego