W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Biolog roślin / біологія рослин

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Biolog roślin / біологія рослин
Miejsce pracy Radzików k/ Błonia, woj. mazowieckie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert E-mailem pod adres: p.czembor@ihar.edu.pl
Status w trakcie rozstrzygania

Wymagania stawiane Kandydatowi: Biolog roślin (na stanowisko co najmniej inżynier)

 1. Wykształcenie wyższe: magister biologii, rolnictwa lub pokrewny.
 2. Znajomość języka angielskiego.
 3. Umiejętność współpracy w zespole.
 4. Mile widziane doświadczenie pracy w laboratorium oraz z roślinami.

Zakres obowiązków: 

 1. Udział w pracach badawczych nad roślinami rolniczymi.
 2. Praca w laboratorium molekularnym.
 3. Praca z roślinami w szklarni i na polu.
 4. Przygotowanie analiz i raportów z wykonanej pracy.
 5. Zakres prac w zależności od doświadczenia kandydata.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys, w tym wskazanie najważniejszych osiągnięć naukowych.
 2. Dyplom ukończenia uczelni wyższej.

Warunki zatrudnienia:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym na stanowisko co najmniej inżynier.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.
 3. Możliwość zakwaterowania w mieszkaniu służbowym.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adresy e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :        

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 • dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Вимоги для кандидата: біологія рослин (на посаду хоча б інженера)

 1. Вища освіта: магістр біологічних наук, агрономії або споріднених.
 2. Знання англійської мови.
 3. Вміння співпрацювати в колективі.
 4. Додаткова перевага: досвід  роботи в лабораторії і з рослинами.

Обов'язки: 

 1. Участь у дослідженнях сільськогосподарських рослин.
 2. Робота в молекулярній лабораторії. 
 3. Робота з рослинами в теплиці та в полі. 
 4. Підготовка аналізів та звітів про виконану роботу. 
 5. Обсяг роботи залежно від досвіду кандидата.

Необхідні документи:

 1. Автобіографія, що відображає найважливіші наукові досягнення. 
 2. Диплом про закінчення Вищого Навчального Закладу.

Умови працевлаштування:

 1. Прийняття на роботу за трудовим договором на повну зайнятість, перед яким 3-місячний випробувальний термін на посаду хоча б інженера.
 2. Можливість професійно-наукового розвитку.
 3. Можливість проживання у службовій квартирі  для працівників.

Ми залишаємо за собою право зв'язатися з обраними особами.

Якщо ви зацікавлені, будь ласка, надсилайте своє резюме та супровідний лист електронною поштою на вказані нижче адреси: p.czembor@ihar.edu.pl з анотацією: «Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, що містяться в заявці, IHAR - PIB із м. Радзікув для проведення поточної процедури набору та подальшого набору кандидатів у співробітники IHAR - PIB», а також заяву про захист персональних даних такого змісту:

Декларація про захист персональних даних 

Я заявляю, що мені повідомлено, що:

 • адміністратором персональних даних, які обробляються в рамках процесу прийому на роботу, є IHAR - PIB, як потенційний роботодавець, 
 • персональні дані кандидатів оброблятимуться для проведення поточної процедури найму та при подальшому найманні кандидатів у співробітники IHAR - PIB на підставі вираженої згоди (стаття 6 (1) (a) GDPR). Суб’єкт даних має право відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання,
 • одержувачем ваших даних може бути особа, яка діє від імені адміністратора даних, тобто особа, яка надає ІТ-послуги у сфері обслуговування та усунення збоїв;
 • дані, зібрані в процесі наймання, зберігатимуться не довше 1 року.
 • суб’єкт даних має право отримати доступ до своїх персональних даних, вимагати їх виправлення або видалення. Подання запиту на видалення даних прирівнюється до відмови від участі в процесі набору, який проводить IHAR - PIB. Крім того, вона має право вимагати обмеження обробки у випадках, визначених ст. 18 GDPR.
 • суб’єкт даних має право подати скаргу до Голови Управління із захисту персональних даних на незаконну обробку його персональних даних. Якщо в майбутньому буде призначено інший контролюючий орган, цей орган буде компетенцією розглядати скаргу, однак право на подання скарги стосується лише законності обробки персональних даних, а не ходу процесу прийому на роботу;
 • надання даних, що містяться в документах про прийняття на роботу, не є обов’язковим, але є обов’язковою умовою для подання кандидатом на роботу в IHAR – PIB.

   

Załączniki

Powiadom znajomego