W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

STYPENDYSTA - doktorant

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko STYPENDYSTA - doktorant
Miejsce pracy Radzików k/ Błonia, woj. mazowieckie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert E-mailem pod adres: m.boczkowska@ihar.edu.pl
Status w trakcie rozstrzygania
Stanowisko: STYPENDYSTA - doktorant
Instytucja: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, KRAJOWE CENTRUM ROŚLINNYCH ZASOBÓW GENOWYCH
Miejsce: Radzików k/ Błonia, woj. mazowieckie
Kontakt: dr hab. Maja Boczkowska, Profesor Instytutu, tel. 22 733 46 23, m.boczkowska@ihar.edu.pl 
Miejsce składania ofert: email (m.boczkowska@ihar.edu.pl
Termin składania ofert: 22-07-2022

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 1. Kandydat nie może być studentem szkoły doktorskiej oraz nie może posiadać stopnia naukowego doktora;
 2. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki powiązane z biologią tj., biotechnologia, rolnictwo, ogrodnictwo) lub obrona pracy magisterskiej zaplanowana przed 30-09-2022;
 3. Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i bioinformatyki;
 4. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w ramach np. pracy magisterskiej lub podczas wcześniejszej pracy w jednostce naukowej; 
 5. Motywacja do pracy naukowej, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
 6. Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym;
 7. Gotowość do odbycia stażu w zagranicznym ośrodku naukowym (3 do 6 miesięcy).

Zakres obowiązków: 

 1. Zbiór materiału badawczego i przygotowanie go do przechowywania w warunkach kriogenicznych;
 2. Izolacja RNA i przygotowanie bibliotek do sekwencjonowania NGS;
 3. Bioinformatyczne opracowanie wyników;
 4. Przygotowanie wersji roboczej manuskryptów;
 5. Prezentacja wyników badań na konferencjach.

Opis zadania:

W ramach tego projektu zaplanowano analizę transkryptomu w celu odkrycia i scharakteryzowania sieci regulacji genów sieci regulacji genów specyficznych dla tolerancji na głębokie mrożenie. Materiałem badawczym będą spoczynkowe zimowe pąki odmian jabłoni o znacząco różnej tolerancji na kriokonserwację. Pąki będą pobierane w kilku punktach czasowych odpowiadających różnym etapom protokołu kriokonserwacji oraz podczas naturalnej aklimatyzacji do chłodu zimą. Do ich analizy zostanie wykorzystane sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) na platformie Illumina. Zmiany w obrębie całego transkryptomu zostaną zidentyfikowane przy użyciu RNA-seq. Dane uzyskane z NGS zostaną poddane dogłębnej analizie bioinformatycznej.

Warunki zatrudnienia:

 1. Wybrany kandydat musi zostać uczestnikiem AgroBioTech PhD współprowadzonej przez IHAR-PIB w Radzikowie. Harmonogram i zasady rekrutacji są dostępne na stronie https://agrobiotech.edu.pl/;
 2. Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 października 2022 r;
 3. Miejsce pracy: Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, Instytut hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie pod Warszawą, 05-870 Błonie;
 4. Wysokość stypendium doktoranckiego: 5000 brutto (około 3700 PLN netto) miesięcznie, po dwóch latach podwyższenie kwoty stypendium zgodnie z regulaminem projektu Preludium Bis3 do 6000 brutto;
 5. Maksymalny okres trwania stypendium: 48 miesięcy;
 6. Realizacja minimum trzymiesięcznego stażu naukowego w zagranicznym ośrodku naukowym.

Oferujemy:

 1. Udział w projekcie Narodowego Centrum Nauki: Preludium Bis3;
 2. Rozpoczęcie studiów w Szkole Doktorskiej AgroBioTech PhD; 
 3. Intensywne szkolenie z zakresu bioinformatycznej analizy danych;
 4. Pracę w dynamicznym, młodym zespole naukowym;
 5. Współpracę z najlepszymi na świecie specjalistami z zakresu kroikonserwacji i bioinformatyki;
 6. Wsparcie w rozwoju kariery naukowej;
 7. Możliwość zakwaterowania w mieszkaniu służbowym;
 8. W przyszłości możliwość zatrudnienia na stanowisku naukowym.

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny; 
 2. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
 3. Opinia opiekuna naukowego (np. promotora pracy dyplomowej lub bezpośredniego przełożonego).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail z treści ogłoszenia z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :        

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Załączniki

Powiadom znajomego