W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Konkurs na stanowisko Adiunkta w LKGMO IHAR-PIB

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Konkurs na stanowisko Adiunkta w LKGMO IHAR-PIB
Miejsce pracy Laboratorium Kontroli GMO
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat Dyrektora IHAR-PIB
Status w trakcie rozstrzygania

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W INSTYTUCIE HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN, PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM W RADZIKOWIE 

Wymagania ogólne na stanowisko adiunkta:

 1. uzyskanie stopnia naukowego doktora, potwierdzone odpisem dyplomu;
 2. potwierdzona znajomość języka obcego nowożytnego; 
 3. dorobek własny odpowiadający najniższej liczbie punktów uzyskanych z trzech publikacji wyróżnionych w Journal Citation Reports, zgodnej z kryteriami oceny jednostek naukowych MNiSW. 

Kandydaci składają następujące dokumenty w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu w Sekretariacie Dyrektora Instytutu w Radzikowie:

 1. odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 2. życiorys naukowy,
 3. list motywacyjny,
 4. opinia przyszłego bezpośredniego przełożonego lub dwóch innych pracowników naukowych o predyspozycjach, kompetencjach i przydatności do pracy na
 5. aplikowanym stanowisku,
 6. potwierdzenie znajomości języka obcego nowożytnego

Wymagania szczegółowe na stanowisko adiunkta w IHAR-PIB, w Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów 

Wymagane doświadczenie:

 1. Planowanie i przeprowadzenie analiz amplifikacji kwasów nukleinowych (PCR i RT-PCR, qPCR). Izolacja i oczyszczanie kwasów nukleinowych.Projektowanie starterów i sond. Wykrywanie i określenie liczby kopii sekwencji DNA i RNA.
 2. Sekwencjonowanie metodą Sangera.
 3. Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) np RNA-seq, ChIP-seq. Planowanie doświadczeń i przygotowanie próbek i bibliotek do NGS. Analiza wyników.
 4. Analityka kwasów nukleinowych. Metody elektroforezy enzymatycznej. Metody kapilarne i on-chip (np. Bioanalyzer i Tapestation).
 5. Rekombinowane techniki DNA. Klonowanie molekularne, tworzenie mikroorganizmów i linii komórkowych GMO. Projektowanie CRISPR.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie:

 1. Analityka biochemiczna i biofizyczna białek. Elektroforeza, chromatografia analityczna i metody biofizyczne np. spektrofotometria.
 2. Ekspresja rekombinowanych białek i RNA. Wykorzystanie mikroorganizmów, linii komórkowych i systemów bezkomórkowych.
 3. Izolacja i oczyszczanie białek.
 4. Znajomość technik pracy z pierwiastkami promieniotwórczymi i źródłami promieniowania.

Data ogłoszenia konkursu: 15 wrzesień 2022 r.

Przesyłanie zgłoszeń do dnia: 29 września 2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie w wyżej wymienionym terminie wymaganej dokumentacji do Sekretariatu Dyrektora IHAR-PIB z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych o treści :        

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany o tym że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 • dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok,
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB.

Załączniki

Powiadom znajomego