W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Technik w Zakładzie Biologii Stosowanej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Technik w Zakładzie Biologii Stosowanej
Miejsce pracy Radzików k/ Błonia, woj. Mazowieckie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert mailowo na adres: p.czembor@ihar.edu.pl
Status w trakcie rozstrzygania
Na stanowisko:  Technik
Instytucja: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Biologii Stosowanej
Miejsce Pracy: Radzików k/ Błonia, woj. mazowieckie
Data ogłoszenia: 16.09.2022 r.
Termin składania ofert: 15.10.2022 r.
Kontakt: e-mail do zgłoszenia ofert: p.czembor@ihar.edu.pl
dr hab. Paweł Cz. Czembor, prof. Instytutu, Kierownik Zakładu Biologii Stosowanej

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 • Wykształcenie co najmniej średnie, najchętniej  o kierunku biologicznym lub rolniczym.
 • Umiejętność i zamiłowanie do pracy z roślinami w polu i laboratorium.
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera i programów komputerowych Excel i Word.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Duża odpowiedzialność, pracowitość i rzetelność.

Zakres obowiązków: 

 • Udział w wykonywaniu doświadczeń fitotronowych, szklarniowych i polowych (siew, obserwacje, zbiór i młócenie)
 • Przygotowywanie zestawień wyników i obserwacji w formie elektronicznej.
 • Opanowanie procedur związanych z gromadzeniem, rozmnażaniem i testowaniem podstawowych patogenów zbóż.
 • Wykonywanie prac porządkowych  w pomieszczeniach laboratoryjnych i po doświadczeniach (np. zmywanie doniczek, palet ogrodniczych lub pudełek po testach)
 • Wykonywanie innych prac wynikających z realizacji aktualnych zadań badawczych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Godziny pracy w przedziale czasowym 7.00 – 17.00,
 • Grupowe ubezpieczenie pracownicze PZU,
 • Pakiet sportowy Medicover,
 • Świadczenia z ZFŚS.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia,
 • Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB)

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 15.10.2022 r. drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: p.czembor@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :  

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Załączniki

Powiadom znajomego