W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Specjalista ds. BHP

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Specjalista ds. BHP
Miejsce pracy Radzików k/ Błonia, woj. Mazowieckie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert mailowo na adres: m.kozlowska@ihar.edu.pl
Status w trakcie rozstrzygania
Na stanowisko: Specjalista ds. BHP
Instytucja: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, 
Miejsce Pracy: 05-870 Błonie, Radzików
Data ogłoszenia:  24.10.2022 r.
Termin składania ofert: 23.11.2022 r.
Kontakt:  e-mail do zgłoszenia ofert: m.kozlowska@ihar.edu.pl  tel. 22 733 46 59

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo ukończone studia podyplomowe w tym zakresie oraz minimum 8 lat stażu pracy na stanowisku specjalisty ds. BHP lub równorzędnym.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz doskonała organizacja pracy.

Zakres obowiązków: 

 • Systematyczny przegląd stanowisk pracy pod względem stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sprawowanie kontroli nad sposobem wykonywania pracy.
 • Analizowanie procesu pracy oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, wynikających z przepisów prawa.
 • Prowadzenie i organizowanie szkoleń z zakresu BHP mających na celu podnoszeniu świadomości pracowników w zakresie bezpiecznych zachowań.
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy (wstępne, okresowe kontrolne).
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej, sporządzanie sprawozdań i raportów. 
 • Zapewnienie odpowiedniej komunikacji oraz informacji zwrotnych mających wpływ na rozwój spójnej polityki bezpieczeństwa pomiędzy pracownikami a kierownictwem.
 • Udzielanie się w opracowaniu założeń technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.
 • Współpraca i reprezentowanie jednostki z zewnętrznymi organami kontrolującymi w zakresie BHP.
 • Wykonywanie innych poleceń zlecanych przez Dyrektora Instytutu.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowa o współpracę, świadczenie usług.
 • Praca w godzinach 7.00 – 17.00.
 • Świadczenia z ZFŚS.
 • Ubezpieczenie grupowe pracownicze.
 • Pakiet sportowy.

Wymagane dokumenty:

 • CV 
 • Kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia, certyfikaty w służbie BHP.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie Instytutu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV na adres w ogłoszeniu z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także złożenie następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :        

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 • dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Załączniki

Powiadom znajomego