W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Kierownik ds. jakości w Laboratorium akredytowanym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Kierownik ds. jakości w Laboratorium akredytowanym
Miejsce pracy Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert mailowo na adres: s.sowa@ihar.edu.pl
Status w trakcie rozstrzygania
Na stanowisko: Kierownik ds. jakości w Laboratorium akredytowanym
Instytucja:  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów
Miejsce Pracy: Radzików k/ Błonia, woj. mazowieckie
Termin składania ofert: do czasu wyłonienia kandydata
Kontakt: dr Sławomir Sowa tel. 22 733 45 17, e-mail do zgłoszenia ofert: s.sowa@ihar.edu.pl

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe biologiczne/chemiczne lub inne mające zastosowanie w Laboratorium badawczym  
 2. Szkolenia przydatne w kierowaniu systemem zarządzania, znajomość przepisów prawa
 3. Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 4. Doświadczenie w pracy  – 3 lata 
 5. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu wystarczającym do rozumienia specjalistycznej literatury.
 6. Znajomość specyfiki pracy w laboratorium akredytowanym  
 7. Dobrze widziana znajomość metod analiz laboratoryjnych
 8. Umiejętność pracy w zespole, 

Zakres obowiązków: 

 1. Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym
 2. Kontakty z Polskim Centrum Akredytacji
 3. Udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych
 4. Kontrola wymagań w zakresie akredytacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Godziny pracy w przedziale czasowym 7.00 – 17.00,
 • Grupowe ubezpieczenie pracownicze,
 • Pakiet sportowy Medicover,
 • Świadczenia z ZFŚS.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia,
 • Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB)

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :  

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Załączniki

Powiadom znajomego