W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Inżynier w Zakładzie Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Inżynier w Zakładzie Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa
Miejsce pracy Radzików, 05-870 Błonie, woj. mazowieckie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert mailowo na adres: a.fras@ihar.edu.pl 
Status w trakcie rozstrzygania
Na stanowisko: Inżynier
Instytucja: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa
Miejsce Pracy: Radzików, 05-870 Błonie, woj. mazowieckie
Termin składania ofert: do czasu wyłonienia kandydata
Kontakt: dr hab. inż. Anna Fraś, tel. 22 733 45 51, 
e-mail do zgłoszenia ofert: a.fras@ihar.edu.pl 

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 • Wykształcenie wyższe: magister biotechnologii, chemii, technologii żywności lub rolnictwa.
 • Silna motywacja do pracy badawczej oraz biegłość i precyzja w pracach laboratoryjnych.
 • Znajomość podstawowych technik analitycznych, w tym GC, HPLC, UV-VIS, NIR.
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność współpracy w zespole, elastyczność.

Zakres obowiązków: 

 • Praca w laboratorium badawczym i przy komputerze.
 • Prace laboratoryjne związane z realizacją projektów naukowych w zakresie oznaczania składu chemicznego wybranych roślin oraz produktów pochodzenia roślinnego.
 • Zestawianie i opracowywanie wyników badań.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 2 miesięcznym okresem próbnym,
 • Możliwość rozwoju naukowego i awansowania naukowego, 
 • Możliwość uczestnictwa w Szkole Doktorskiej AgroBioTech w celu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • Godziny pracy w przedziale czasowym 7.00 – 17.00,
 • Grupowe ubezpieczenie pracownicze,
 • Pakiet sportowy,
 • Świadczenia z ZFŚS.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia,
 • Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko (skierowane do Dyrektora IHAR-PIB)

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem będzie rozmowa z w siedzibie Instytutu 05-870 Błonie Radzików

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: a.fras@ihar.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :        

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Załączniki

Powiadom znajomego