W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Inżynier w Zakładzie Biochemii i Biotechnologii IHAR-PIB

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Inżynier w Zakładzie Biochemii i Biotechnologii IHAR-PIB
Miejsce pracy Radzików, 05-870 Błonie, woj. mazowieckie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert mailowo pod adresem: m.cyran@ihar.edu.pl
Status w trakcie rozstrzygania

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe: magister biologii, rolnictwa, bioinformatyki; preferowana specjalizacja biotechnologia lub biologia molekularna roślin;
 2. Silna motywacja do pracy badawczej; biegłość i precyzja w pracach laboratoryjnych;
 3. Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej roślin (izolacja DNA, RNA, techniki elektroforetyczne itd.);
 4. Mile widziane umiejętność programowania w Python/R-CRAN, podstawy bioinformatyki, statystyki;
 5. Motywacja do rozwoju naukowego;
 6. Znajomość języka angielskiego;
 7. Umiejętność współpracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 1. Praca w laboratorium badawczym, fitotronie, szklarni i przy komputerze;
 2. Udział w zadaniu: „Identyfikacja źródeł genetycznych pszenicy do hodowli odmian pożądanych w produkcji żywności funkcjonalnej przy zastosowaniu nowej metody profilowania makromolekularnego biopolimerów w mikroskali” w tym. m.in.: analiza składu, zawartości i parametrów makromolekularnych polisacharydów ściany komórkowej ziarna zbóż;
 3. Udział w pozostałych projektach prowadzonych w Zakładzie.

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. Odpis dyplomu, potwierdzającego poziom i kierunek wykształcenia,

Warunki zatrudnienia:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 2-miesięcznym okresem próbnym.
 2. Możliwość rozwoju i awansowania na stanowisko naukowe.
 3. Pakiet sportowy, grupowe ubezpieczenie pracownicze oraz świadczenia z ZFŚS (np. wczasy pod gruszą)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz list motywacyjny na adres e-mail w treści ogłoszenia z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”,

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Załączniki

Powiadom znajomego