W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Inżynier w Zakładzie Genomiki Funkcjonalnej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Inżynier w Zakładzie Genomiki Funkcjonalnej
Miejsce pracy Radzików k/ Błonia, woj. mazowieckie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert mailowo na adres: m.przyborowski@ihar.edu.pl
Status w trakcie rozstrzygania

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 • Wyksztalcenie wyższe: rolnicze, biologiczne, biotechnologiczne lub pokrewne;
 • Silna motywacja do pracy badawczej oraz chęć do rozwoju naukowego;
 • Mile widziana znajomość podstawowych technik biologii molekularnej takich jak izolacja DNA oraz RNA, PCR, 
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie tekstów naukowych;
 • Umiejętność współpracy w zespole.

Zakres obowiązków: 

 • Praca w laboratorium badawczym i fitotronie,
 • Wykonywanie pracy badawczej jako członek zespołu z projekcie pt. „Optymalizacja ukierunkowanej mutagenezy na potrzeby hodowli pszenicy oraz pszenżyta." Finansowanych w ramach Dotacji Celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadanie 4.2.
 • Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało wykonywanie PCR (i technik pokrewnych), elektroforeza aplikantów i plazmidów, konstrukcja plazmidów oraz transformacja genetyczna roślin zbożowych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, poprzedzone 2-miesięcznym okresem próbnym.
 • Praca w przedziale czasu od godz. 7.00 do godz. 17.00.
 • Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji oraz awansowania na stanowisko naukowe.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, grupowe ubezpieczenie pracownicze oraz pakiet sportowy.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poziom i kierunek wykształcenia,

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu, z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :  

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Załączniki

Powiadom znajomego