W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

SAMODZIELNA KSIĘGOWA / SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko SAMODZIELNA KSIĘGOWA / SAMODZIELNY KSIĘGOWY
Miejsce pracy ZAKŁAD DOSWIADCZALNY RADZIKÓW
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert e-mail do zgłoszenia ofert: zd.radzikow@ihar.pl; Kontakt: SEKRETARIAT Zakładu tel. (22) 725 37 1
Status w trakcie rozstrzygania

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku samodzielnej księgowej / samodzielnego księgowego,
 • Posiadanie certyfikatu samodzielnego księgowego uprawniające do wykonywania zawodu,
 • Znajomość aktualnych przepisów, przede wszystkim w zakresie rachunkowości i podatków,
 • Umiejętność prowadzenia pełnej księgowości firmy, w tym rozliczeń podatkowych, sporządzania deklaracji VAT, rozliczania płac oraz sporządzania sprawozdań finansowych,
 • Dobra organizacja pracy, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,
 • Sumienność i odpowiedzialność w prowadzeniu dokumentacji i przechowywaniu danych,
 • Umiejętność analizy danych finansowych i raportowania,
 • Znajomość aplikacji MS Office, w szczególności programu Excel,
 • Uczciwość i pracowitość,
 • Znajomość programu MagresNET będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • Samodzielne, prawidłowe prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustalonymi przepisami (pełna księgowość i pełen zakres),
 • Rozliczanie i uzgadnianie kont rozrachunkowych, księgowanie faktur kosztowych i sprzedaży, kompletowanie dokumentów finansowo- księgowych, dokonywanie przelewów, nadzorowanie prawidłowego obiegu faktur, potwierdzanie sald z kontrahentami itp.,
 • Przygotowanie rozliczeń podatkowych
 • Przygotowywanie raportów, m.in. rachunku zysków i strat, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych, sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych,
 • Kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, audytorzy), uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez organy podatkowe.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju i pogłębiania wiedzy,
 • Świadczenia z ZFŚS.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia i posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie ZD IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca,
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Powiadom znajomego