W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Kierownik Działu Projektów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Działu Projektów
Miejsce pracy Radzików k/ Błonia, woj. mazowieckie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert mailowo na adres: sekretariat@ihar.edu.pl
Status w trakcie rozstrzygania

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 • Doświadczenie min. 2 lata w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych..
 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomiczne, prawnicze).
 • Znajomość aktualnych  programów w zakresie pozyskania źródeł finansowania, procedur i wytycznych niezbędnych do prawidłowego rozliczania projektów i
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności pakiet Office w stopniu zaawansowanym: Excel, Word, Power Point).
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prawidłową realizację i rozliczanie projektów.
 • Wysoki poziom zaangażowania w powierzone obowiązki.
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność kierowania zespołem.
 • Rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, dynamika w działaniu, dobra organizacja pracy, inicjatywa w myśleniu i działaniu.

Zakres obowiązków: 

 • Informowanie i doradzanie pracownikom Instytutu  w zakresie możliwości pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych na realizację badań naukowych i prac rozwojowych.
 • Koordynacja i weryfikacja zgodności wniosków projektowych z wymogami instytucji finansującej i pomoc w kompletowaniu dokumentacji.
 • Prowadzenie i rozliczanie realizowanych projektów krajowych (m.in. NCN, NCBiR) oraz zagranicznych (m.in. Horyzont Europa). ,
 • Współpraca z kierownikami projektów oraz działami administracyjnymi jednostki w zakresie realizacji projektów.
 • Prowadzenie dokumentacji i bazy informacyjnej o realizowanych projektach.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, .
 • Praca w ruchomym  przedziale czasu od godz. 7.00 do godz. 17.00.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, grupowe ubezpieczenie pracownicze oraz pakiet sportowy.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia oraz certyfikaty ukończonych kursów.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu, z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w  Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :  

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB, jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB,

Załączniki

Powiadom znajomego