W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Inspektor ochrony danych
Miejsce pracy Radzików, 05-870 Błonie, woj. Mazowieckie, powiat warszawski-zachodni
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert mailowo pod adres: m.kozlowska@ihar.edu.pl
Status w trakcie rozstrzygania

Wymagania stawiane Kandydatowi:

 • Wykształcenie wyższe: preferowane kierunki z obszaru prawa, informatyki, administracji czy zarządzania bezpieczeństwem;
 • Doświadczenie: minimum 3-letnie doświadczenie w praktyce ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji (preferowane na stanowisku Inspektora Ochrony Danych lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji);
 • Posiadanie wiedzy z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych;
 • Znajomość podstaw działania i wdrażania powszechnie stosowanych środków kontroli bezpieczeństwa informacji oraz narzędzi i technik niezbędnych do analizy i monitorowania bezpieczeństwa IT;
 • Doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań IT dedykowanych dla bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz we wdrażaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (RODO);
 • Umiejętność sporządzania raportów oraz formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 • Samodzielność oraz doskonała organizacja pracy;
 • Biegła obsługa komputera i oprogramowania biurowego;

Zakres obowiązków: 

 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37 RODO;
 • Przygotowywanie formularzy, umów i innych dokumentów pod względem ochrony danych osobowych;
 • Tworzenie i/lub opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz wytycznych z perspektywy ochrony danych osobowych;
 • Wdrażanie i utrzymywanie przepisów prawa, zasad i norm, wplatając je w codzienne procedury wewnętrzne;
 • Oferowanie wszechstronnego doradztwa w zakresie najnowszych oraz obowiązujących regulacji prawnych i standardów rynkowych, służącego wsparciu wewnętrznych jednostek organizacyjnych w zrozumieniu i stosowaniu tych zasad;
 • Prowadzenie audytów i kontroli wewnętrznej, mających na celu ciągłe doskonalenie procesów;
 • Weryfikowanie zgodności stanu rzeczywistego z przyjętymi politykami bezpieczeństwa IT i ochrony danych;
 • Współtworzenie i aktualizacja wewnętrznych regulacji z zakresu ochrony danych;
 • udzielanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora Danych Osobowych, prowadzenie rejestru upoważnień;
 • Nadzór nad procesem powierzenia danych osobowych podmiotom zewnętrznym;
 • Nadzór nad procesem oceny skutków dla ochrony danych;
 • Prowadzenie niezbędnych szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych;
 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego i punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy poprzedzone 2-miesięcznym okresem próbnym  lub umowa zlecenie – do ustalenia, 
 2. Praca w przedziale czasu pracy od godz. 7.00 do godz. 17.00
 3. Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych, grupowe ubezpieczenie pracownicze oraz pakiet sportowy.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. 

Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa w siedzibie IHAR-PIB, Radzików, 05-870 Błonie, wymagane będą dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV oraz list motywacyjny na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez IHAR – PIB z siedzibą w Radzikowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :        

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest IHAR – PIB jako potencjalny pracodawca, 
 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników IHAR – PIB na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 rok.
 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez IHAR – PIB. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 7. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w IHAR – PIB.

Załączniki

Powiadom znajomego