W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

TritiGen [ZAKOŃCZONY]


Nazwa projektu: COST Action FA0604,  Triticeaegenomics for the advancement of essential European crops 
Kontrakt nr: MNiSW 620/N-COST/09/2010/0
Tytuł projektu w j. polskim: Udział genów HvCKX1 HvCKX2 w regulacji poziomu cytokinin oraz wzroście i produktywności roślin jęczmienia
Tytuł projektu w j. angielskim: Role of HvCKX1 and HvCKX2 genes in the regulation of level of cytokinins and growth and productivity of barley plants
Akronim: TritiGen
Okres realizacji:  13.01.2010 – 12.07.2011
Koordynator główny: Alan Schulman, MTT Agrifood Research Finland Biotechnology and Food Research (BEL), Finlandia
Współpracujący partner polski:
  • Jolanta Biesaga-Kościelniak, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Kraków
  • Iwona Szarejko, Uniwersytet Śląski, Katowice
  • Anna Nadolska-Orczyk, IHAR-PIB w Radzikowie   

Główne cele projektu:

Europa stoi przed wyzwaniem dostarczania bezpiecznej, wysokiej jakości i promującej zdrowie żywności oraz pasz, jak również bio-produktów produkowanych w ekonomiczny, przyjazny dla środowiska i zrównoważony sposób, w warunkach, które zmagają się ze zmianami klimatu oraz stresami abiotycznymi i biotycznymi. Zboża Triticeae (pszenica, jęczmień i żyto) są niezbędne w żywieniu ludzi i zwierząt, i są prawdopodobnie najważniejszymi uprawami dla rolnictwa europejskiego. Istniejące zasoby genowe i obecne metody hodowlane są niewystarczające dla zrozumienia mechanizmów leżących u podstaw ważnych cech i dla stymulowania plonowania, zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości. Duże postępy w uprawie wymagają szerokiego pakietu bezpośrednich działań genomiki, zbudowanych na odpowiednich danych dla roślin modelowych (ryż, Brachypodium). Taka strategia jest złożona i może być przeprowadzana skutecznie wyłącznie na poziomie międzynarodowym. COST Action koordynuje, skupia i wzmocnia krajową i ogólnoeuropejską genomikę Triticeae w celu poprawy stabilności i wartości upraw.

Głównym celem tego działania jest rozwijanie platform technologicznych i projektów, które zapewnią skuteczne narzędzia do określenia i wykorzystania alleli jakościowych i QTL do poprawy pszenicy, jęczmienia i żyta.

Kontakt: a.orczyk@ihar.edu.pl


Programme: COST Action FA0604, Triticeae genomics for the advancement of essential European crops http://cost-inpas.org/
Contract nr: MNiSW 620/N-COST/09/2010/0
Title: Role of HvCKX1 and HvCKX2 genes in the regulation of level of cytokinins and growth and productivity of barley plants
Acronym: TritiGen
Project duration:  13.01.2010 – 12.07.2011
Main coordinator: Alan Schulman, MTT Agrifood Research Finland Biotechnology and Food Research (BEL), Finlandia
Polish partner:
  • Jolanta Biesaga-Kościelniak, Polish Academy of Sciences The F.Gorski Institute of Plant Physiology, Kraków
  • Iwona Szarejko, Faculty of Biology and Environment Protection, University of Silesia, Katowice
  • Anna Nadolska-Orczyk,  IHAR-PIB in Radzikow

Main objectives:

Europe faces the challenge of delivering safe, high-quality, and health-promoting food and feed as well as bio-products in an economical, environmentally sensitive, and sustainable manner across environments that face climatic change and increasing abiotic and biotic stresses. Triticeae cereals (wheat, barley and rye) are essential in human and domestic animal nutrition and are arguably the most important crops for European agriculture. Existing germplasm resources and current breeding methods alone are insufficient for understanding the mechanisms underlying important traits and for catalysing a quantum leap in yield, sustainability and quality improvement. Major advances in crops will require a broad suite of direct genomics approaches, built on relevant data from model plants (rice, Brachypodium). Such a strategy is massively complex and can only be carried out efficiently at the international level. The COST Action will coordinate, focus and strengthen national and pan-European Triticeae genomics to improve sustainability and value of the crops.

The main objective of this Action is to develop the technology platforms and projects that will provide efficient tools to identify and exploit qualitative and QTL alleles for improving wheat, barley and rye.

Link: http://tritigen.ari.gov.cy/; http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA0604
Contact: a.orczyk@ihar.edu.pl

Powiadom znajomego