W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

SAFE FOODS [ZAKOŃCZONY]


Nazwa projektu: 6 PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ.
Kontrakt nr: Food-CT-2004-506446
Tytuł projektu w j. polskim: Zwiększenie bezpieczeństwa żywności poprzez zastosowanie nowej zintegrowanej metody analizy oceny ryzyka
Akronim: SAFE FOODS
Okres realizacji:  01.04.2004-31.03.2008 
Koordynator główny: dr Harry Kuiper Institute of Food Safety (RIKILT), Wageningen, Holandia
Współpracujący partner polski: prof. dr hab.Ewa Zimnoch-Guzowska, IHAR Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka

Główne cele projektu:

Pojawiające się ostatnio przypadki związane z bezpieczeństwem żywności i wprowadzanie żywności genetycznie zmodyfikowanej wywołały ożywioną publiczną debatę w krajach europejskich. Wśród konsumentów panuje powszechne przekonanie, że bezpieczna żywność nie istnieje, a procedury stosowane do oceny ryzyka nie są wiarygodne.

Zintegrowany Projekt Badawczy pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa żywności poprzez zastosowanie nowej zintegrowanej metody analizy oceny ryzyka” podejmuje problem odbudowania zaufania konsumentów dla sposobów ich ochrony i oceny ryzyka. Celem projektu jest próba udoskonalenia obecnie stosowanych metod analizy ryzyka dla żywności produkowanej przy wykorzystaniu roślin wyhodowanych różnymi metodami i uprawianych w systemach nisko- i wysokonakładowych. Prace badawcze mają doprowadzić do powstania nowych, efektywnych procedur dla analizy ryzyka.

Zintegrowany Projekt Badawczy składa się z szeregu projektów spójnie połączonych. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) bierze udział w projekcie “Porównanie bezpieczeństwa żywności produkowanej przy wykorzystaniu roślin pochodzących z różnych systemów hodowlanych w systemach produkcji nisko- lub wysokonakładowej”. IHAR jest odpowiedzialny za przeprowadzenie doświadczeń polowych z zastosowaniem różnych sposobów uprawy. W doświadczeniach wysadzane są odmiany i linie hodowlane ziemniaka (transgeniczne i diploidalne), które charakteryzują się zróżnicowanym poziomem odporności na różne patogeny i zróżnicowanym poziomem cech jakościowych. W uzyskanym materiale bulwowym analizowane są zmiany w ilości i jakości metabolitów (budowa profili metabolicznych). Pozwoli to dać odpowiedź na pytanie, czy różne systemy produkcji i hodowli mogą wpływać na zmiany ryzyka związanego z żywnością oraz czy metody metabolomiki są odpowiednie dla oceny takiego ryzyka.


Prohject name: 6th Framework Programme EU
Contract nr: Food-CT-2004-506446
Title: Promoting Food Safety through a New Integrated Risk Analysis Approach for Foods
Acronym SAFE FOODS
Project duration:  01.04.2004-31.03.2008 
Main coordinator: dr Harry Kuiper Institute of Food Safety (RIKILT), Wageningen, Holandia
Polish partner: prof. dr hab.Ewa Zimnoch-Guzowska, IHAR Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka

Recent food safety incidents and the introduction of genetically modified foods in Europe have resulted in an intense public debate regarding the safety of the European food supply. Consumers have little confidence in the safety of their food supply and remain sceptical and distrustful of the management procedures currently in place. 
 
The Integrated Project “Promoting Food Safety through a New Integrated Risk Analysis Approach for Foods” addresses the issue of how consumer confidence in consumer protection and risk analysis can be restored and strengthened. The proposed research attempts to improve current risk analysis practices for foods produced by different breeding approaches and production practices deploying high and low input systems. The research activities will result in designing new effective procedures for risk analysis. 
 
The Integrated Project consists of a number of research projects with a high degree of coherence. Plant Breeding and Acclimatization Institute (IHAR) takes part in research project “Comparative Safety Evaluation of Breeding Approaches and Production Practices Deploying High- and Low Input Systems”. In the frame of this project, IHAR is responsible for preparing and performing field experiments under different cultivation regimes (high and low input) with set of potato cultivars and breeding lines (diploid and transgenic). The potato cultivars and lines represent a wide range of resistances to different pathogens and are differentiated in the quality traits. The plant material (tubers) will be tested by others partners in terms of metabolic profiling. This should give the answer to questions, whether different production and breeding systems evoke different level of risk and whether metabolomic methods are suitable for risk assessment.
 
Link: http://www.safefoods.nl/default.aspx 

Powiadom znajomego