W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

ProRapeSeed [ZAKOŃCZONE]


Nazwa programu: 22nd CORNET  Call (COllective Research NETworking)

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia przetwórstwa rzepaku do żywienia drobiu

Tytuł w języku angielskim: Innovative processing technology of rapeseed products for poultry nutrition

Kontrakt nr: Decyzja nr DZP/CORNET-22/87/2017 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dn. 28 marca 2017 r.

Akronim: ProRapeSeed

Okres realizacji: 1.10.2017 – 30.09.2019

Koordynator główny: Gemeinschaft zur Förderung von Pflanzeninnovation e.V. (GFPi), Kaufmannstraße 71, 53115 Bonn

Koordynator polskiej części projektu: Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

Wykonawcy merytoryczni projektu:

 • Freie Universität Berlin (FUB), Berlin
 • Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin (VLB) e.V., Berlin
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB), Radzików,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM)
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN), Poznań

Ze strony IHAR-PIB w projekcie uczestniczą dwa zespoły badawcze:Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Boros oraz Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Bartkowiak-Broda, odpowiedzialne za realizację zadań w WP1 projektu.

Główne cele projektu:

W UE istnieje pilna potrzeba znalezienia rodzimych źródeł białka roślinnego do żywienia stale zwiększającej się liczby zwierząt produkujących żywność, by choć częściowo uniezależnić rynek od importu produktów sojowych. Innym czynnikiem za tym przemawiającym są rosnące obawy środowiskowe i etyczne na utratę ważnych ekologicznie lasów tropikalnych czy z powodu zanieczyszczenia środowiska roślinami genetycznie modyfikowanymi. Taką alternatywą są rafinowane produkty otrzymane z nasion rzepaku. Do tej pory większość badań nad wykorzystaniem rzepaku w żywieniu zwierząt skupiała się na wyznaczaniu górnych limitów udziału produktów rzepakowych w mieszankach paszowych ze względu na dużą zawartość w nim glukozynolanów, kwasu erukowego, włókna oraz innych składników antyżywieniowych. Hodowcy roślin znacznie zmniejszyli zawartość dwóch głównych składników anytżywieniowych, jednak inne niepożądane składniki nasion w dalszym ciągu ograniczają praktyczne wykorzystanie rzepaku i obniżają jego wartość rynkową. Autorzy projektu widzą możliwość poprawy jakości produktów rzepakowych przez zastosowanie najnowocześniejszych metod hodowlanych oraz zabiegów technologicznych.

Badania w projekcie są skoncentrowane na:

 • opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi molekularnych do skrócenia cyklu hodowlanego w połączeniu z identyfikacją i kategoryzacją lokalnych genotypów (odmian/linii) rzepaku ozimego najbardziej przydatnych do żywienia drobiu,
 • opracowanie i zastosowanie zaawansowanych procesów (bio)technologicznych oraz zoptymalizowanych koncepcji żywieniowych z użyciem kurcząt brojlerów i indyków,
 • ocenę efektywności nowych prototypowych produktów rzepakowych w aspekcie ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

Link do strony projektu:

Contact :d.boros@ihar.edu.plibart@nico.ihar.poznan.pl

Broszura informacyjna PROJEKTU ProRapeSeed "Innowacyjna technologia przetwórstwa rzepaku do żywienia drobiu"


Programme: 22nd CORNET Call (COllective Research NETworking)

Project title: Innovative processing technology of rapeseed products for poultry nutrition

Contract nr.: Decyzja nr DZP/CORNET-22/87/2017 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dn. 28 marca 2017 r.

Acronym: ProRapeSeed

Project duration: October 1st, 2017 – September 30th, 2019

Main coordinator:

Gemeinschaft zur Förderung der Privaten Deutschen Pflanzenzüchtung  - German Federation for Plant Innovation (GFPi), Bonn -  Carl Bulich

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż I Producentów Pasz - The Grain and Feed Chamber, Warszawa - Adam Tański

The research institutions involved in the project:

 • Free University of Berlin (FUB), Berlin
 • Research and Teaching Institute for Brewing in Berlin (VLB), Berlin
 • Institute of Plant Breeding and Acclimatization - National Research Institute (IHAR-PIB), Radzikow
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM), Olsztyn
 • Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Sciences (ICHB PAN), Poznań

IHAR-PIB are represented by two scientific teams:Laboratory of Quality Evaluation of Plant Products under prof. Danuta Boros supervision and Department of Genetics and Breeding of Oilseed Crops under prof. Iwona Barkowiak-Broda supervision, responsible for tasks currying out  within WP1  of the project.,

Main objectives:

In EU, there is an urgent need of domestic proteins for the nutrition of food producing animals, as the majority of European protein requirements are covered by the import of soy products. Moreover, there is a growing environmental and ethical concern on the loss of ecologically important rainforests or contamination with genetically modified plants and other sensitive issues. Thus, domestic alternatives are urgently needed, refined rapeseed products being an excellent option. To date, the majority of research on using rapeseed as animal feed components has focused on the upper limits of inclusion rates in diets, due to the limitations by glucosinolates, erucic acid, fibre and some other anti-nutritional factors. Plant breeders were able to reduce content of the first two major antinutrients, however, there are still obvious limitations in the practical use because to other undesirable seed components, which diminish the market value of rapeseed. Therefore, it is considered as opportunity to improve rapeseed products by cutting-edge technological treatments. 

The objectives of the project focus on:

 • establishment, development and adaptation of innovative molecular breeding tools for shortening the breeding cycle duration in combination with identification and categorization of local varieties/lines of rapeseed most suitable for poultry feeding,
 • development of technological and specific enzymatic processes for the valorisation of rapeseed products, optimised feeding concepts with using broiler chicken and turkey,
 • assessment of economic, ecological and social aspects of the novel prototype products.

Project website:

Contact: d.boros@ihar.edu.pl; ibart@nico.ihar.poznan.pl

Powiadom znajomego