W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Zadanie 1.5. (dr hab. M. Boczkowska)


Ocena i identyfikacja molekularna obiektów w banku genów.

Osoba odpowiedzialna (w instytucie badawczym): Dr hab. M. Boczkowska

Celem zadania jest wykorzystanie oceny zmienności molekularnej zebranych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem populacji miejscowych do analizy pod kątem identyfikacji obiektów, identyfikacji duplikatów i sprawdzenia taksonów wątpliwych.

Identyfikacja gatunkowa i odmianowa opierała się na analizie morfologicznej. Obecnie coraz częściej stosowane są techniki molekularne, jako bardziej precyzyjne niż metody fenologiczne do rozpoznawania odmian i taksonów botanicznych.

 1. W zadaniu zostaną wykorzystane, jako techniki ewaluacji obiektów, analizy molekularne. 
 2. Sprawdzenie poprawności oznaczenia gatunków dla 20 obiektów kolekcji pszenicy banku genów.
  • identyfikacja DNA obiektów. Porównanie otrzymanego materiału DNA dla obiektów banku genów, z sekwencjami pozwalającymi na identyfikację gatunków, zamieszczonymi w ogólnodostępnych bazach. 
  • umieszczenie uzyskanej sekwencji DNA w bazie EGISET (plik tekstowy w standardowym formacie fasta składający się z pojedynczej linii tekstu zawierającej opis sekwencji oraz z kolejnych linii zawierających samą sekwencję DNA. W opisie sekwencji zostaną umieszczone informacje takie jak gatunek, numer akcesyjny obiektu, nazwa badanego regionu DNA).
  • komentarz do uzyskanego wyniku analizy zostanie umieszczony w bazie danych EGISET w postaci pliku w formacie pdf powiązanego z badanym obiektem W komentarzu zostaną podane pełne dane taksonomiczne obiektu, autorzy, data uzyskania sekwencji, miejsce uzyskania sekwencji, liczbowo wyrażona długość odczytu, informacja czy fragment zawiera sekwencję kodującą, sekwencje starterów wykorzystanych w analizie, informację czy nastąpiła korekta nazwy botanicznej w centralnej bazie danych, jeśli tak to jej treść. Dane bibliograficzne publikacji po jej ukazaniu się.

 3. Ocena stopnia podobieństwa genetycznego 90 obiektów z kolekcji owsa banku genów (populacje miejscowe i stare odmiany). 
  • wykonanie analizy DNA przy użyciu technologii DArTseq 
  • umieszczenie uzyskanej sekwencji DNA w ogólnodostępnych bazach danych. Ze względu na rozmiar, surowe dane DArTseq zostaną zdeponowane w światowych bazach danych o otwartym dostępie (np. NCBI, Open Science Framework) oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki CEON. Ponadto do bazy danych EGISET dołączony zostanie plik zawierający komentarz do uzyskanego wyniku analizy. W bazie danych EGISET zostanie załączony link umożliwiający pobranie danych (Plik tekstowy (csv)) rozdzielany przecinkami zawierający informacje o numerze akcesyjnym obiektu, gatunek, unikatowe ID dla każdego zsekwencjonowanego locus, jego lokalizację w genomie jeżeli możliwe jest jej ustalenie tj. chromosom i dokładną pozycję początku sekwencji, wykryty typ polimorfizmu i jego położenie we fragmencie, współczynnik powtarzalności wyniku, oraz informację czy badany obiekt jest homo czy heterozygotyczny w konkretnym locus. Plik będzie zawierał wszystkie odczyty dla badanego obiektu. 
  • komentarz do uzyskanego wyniku analizy zostanie umieszczony w bazie danych EGISET w postaci pliku w formacie pdf powiązanego z badanym obiektem (W komentarzu zostaną podane następujące informacje: numer akcesyjny obiektu, gatunek, data uzyskania wyniku, autorzy, miejsce uzyskania wyniku, wyjaśnienie skrótów występujących w pliku zawierającym surowe wyniki, wyniki po obróbce statystycznej tj. współczynniki heterozygotyczności, współczynnik wsobności, liczba loci/chromosom, dane bibliograficzne publikacji po jej ukazaniu się i jej cząstkowe wyniki tj. np. dystans genetyczny w stosunku do innych badanych obiektów, współczynnik polimorfizmu PIC.)
 4. Ocena stopnia podobieństwa genetycznego 90 obiektów z kolekcji żyta banku genów (populacje miejscowe i stare odmiany). 
  • wykonanie analizy DNA przy użyciu technologii DArTseq ,
  • umieszczenie uzyskanej sekwencji DNA w ogólnodostępnych bazach danych. Ze względu na rozmiar, surowe dane DArTseq zostaną zdeponowane w światowych bazach danych o otwartym dostępie (np. NCBI, Open Science Framework) oraz w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki CEON. W bazie danych EGISET zostanie załączony link umożliwiający pobranie danych (Plik tekstowy rozdzielany przecinkami zawierający informacje o numerze akcesyjnym obiektu, gatunek, unikatowe ID dla każdego zsekwencjonowanego locus, jego lokalizację w genomie jeżeli możliwe jest jej ustalenie tj. chromosom i dokładną pozycję początku sekwencji, wykryty typ polimorfizmu i jego położenie we fragmencie, współczynnik powtarzalności wyniku, oraz informację czy badany obiekt jest homo czy heterozygotyczny w konkretnym locus. Plik będzie zawierał wszystkie odczyty dla badanego obiektu.
  • komentarz do uzyskanego wyniku analizy zostanie umieszczony w bazie danych EGISET w postaci pliku w formacie pdf powiązanego z badanym obiektem (W komentarzu zostaną podane następujące informacje: numer akcesyjny obiektu, gatunek, data uzyskania wyniku, autorzy, miejsce uzyskania wyniku, wyjaśnienie skrótów występujących w pliku zawierającym surowe wyniki, wyniki po obróbce statystycznej tj. współczynniki heterozygotyczności, współczynnik wsobności, liczba loci/chromosom, dane bibliograficzne publikacji po jej ukazaniu się i jej cząstkowe wyniki tj. np. dystans genetyczny w stosunku do innych badanych obiektów, współczynnik polimorfizmu PIC.)

Planowany na 2021 r. miernik dla zadania 1.5:

 1. Liczba publikacji - 2
 2. Liczba gatunków/obiektów oznaczonych – 20
 3. Liczba obiektów opisanych molekularnie na rzecz hodowli – 180

Powiadom znajomego