W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

ZO/08/U/2020/DAT

Wybór oferty i zawarcie umowy:

  • Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 5 dni, licząc od  zakończenia terminu składania ofert wskazanego przez Zamawiającego.
  • O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.  

Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Do oferty należy dołączyć: Formularz cenowy – zał. nr1;

Załączniki

Powiadom znajomego