W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

Obszar tematyczny 5

Obszar tematyczny 5.
Upowszechnianie wiedzy o hodowli roślin, nasiennictwie i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa.


Cel główny obszaru tematycznego:

Celem głównym obszaru jest gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących efektów prac hodowlanych i możliwości ich praktycznego wykorzystania w warunkach zrównoważonego rolnictwa. Będzie śledzona i analizowana sytuacja na rynku nasiennym, jego rozwój i funkcjonowanie. Zebrana wiedza dotycząca efektów hodowli i sytuacji na rynku nasiennym będzie przekazywana do wiadomości publicznej poprzez platformę internetową. Coroczne będą tłumaczone i wydawane Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion ISTA, które obowiązują w ocenie nasion w kraju. Ponadto będą prowadzone szkolenia celem wdrażania ujednoliconych metod oceny wartości siewnej w laboratoriach nasiennych.

Charakterystyka obszaru tematycznego:

W realizacji obszaru tematycznego założono osiągnięcie następujących celów:

  1. wprowadzania innowacji na obszary wiejskie jako odpowiedź na zmieniające się tam warunki produkcji,
  2. zmniejszenie zagrożenia dla środowiska naturalnego i krajobrazu rolniczego oraz zachowanych zasobów dziedzictwa kulturowego jako wynik pogłębionego wykorzystania postępu biologicznego, ograniczenie i racjonalizację stosowania środków ochrony roślin i nawożenia mineralnego,
  3. wkład do realizacji ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512, z późn. zm.), a w szczególności jej art. 46 ust. 1 stanowiący o tym, że ocenę laboratoryjną materiału siewnego przeprowadza się zgodnie z metodyką ISTA,
  4. wkład do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. U. UE L 309 z 24.11.2009, str. 16).

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie ocenę laboratoryjną materiału siewnego przeprowadza się zgodnie z metodyką ISTA. Stąd istnieje potrzeba tłumaczenia i wydawania aktualnych Przepisów ISTA oraz konieczność szkoleń w celu właściwej i jednolitej interpretacji nowych zagadnień. Wszystkie laboratoria oceny nasion Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz akredytowane laboratoria muszą pracować w oparciu o aktualne przepisy ISTA.

Docelowym założeniem obszaru tematycznego jest promocja odmian roślin rolniczych o wysokiej wartości gospodarczej, w tym odporności i tolerancji na ważne gospodarczo stresy biotyczne i abiotyczne przydatnych do uprawy w zróżnicowanych glebowo-klimatycznych warunkach środowiska. Odmiany o trwale eksponowanych cechach będą następnie zalecane. m.in. przez umieszczanie informacji na stronie internetowej IHAR-PIB do uprawy w integrowanych systemach rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego w różnych regionach kraju.

Lista zadań w obszarze tematycznym

  1. Zadanie 5.1 Analiza i upowszechnianie wiedzy o rynku nasiennym i zmian w przepisach ISTA jako wsparcie w podejmowaniu decyzji w sektorze hodowlano – nasiennym.
  2. Zadanie 5.2 Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na produkcję roślinną.
  3. Zadanie 5.3 Prowadzenie strony internetowej IHAR-PIB dla popularyzacji i promocji wiedzy o postępie biologicznym i wynikach uzyskiwanych w trakcie realizacji Programu.

Powiadom znajomego