[start]

[koniec]Tytuł osiągnięcia naukowego:

„Charakterystyka składu chemicznego polskich odmian pszenżyta  (X Triticisecale Wittmack)  z uwzględnieniem wpływu środowiska oraz możliwości doskonalenia ich przydatności do celów wypiekowych”  – cykl 6. publikacji  – wykaz na s.2 uchwały 1/XIX/69Załączniki:

Wniosek
Autoreferat (PL)
Autoreferat (ENG)
Uchwała 1/XIX/69
Załącznik 1. Komisja Habilitacyjna
Załącznik 2. Harmonogram
Załącznik 3. Recenzja prof. G. Podolska
Załącznik 4. Recenzja prof. S. Stankowski
Załącznik 5. Recenzja prof. M. Wiwart
Załącznik 6. Uchwała Komisji Habilitacyjnej 8.07.2019
ałącznik 7. Uchwała 1/XIX/91 Rady Naukowej 26.09.2019