[start]

[koniec]Tytuł osiągnięcia naukowego:

„Charakterystyka składu chemicznego polskich odmian pszenżyta  (X Triticisecale Wittmack)  z uwzględnieniem wpływu środowiska oraz możliwości doskonalenia ich przydatności do celów wypiekowych”  – cykl 6. publikacji 
1. Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D., Boros D. 2018. Dietary fibre in cereal grains – A review. Plant Breeding and Seed Science, 77: 43-53.               (wg. MNiSW – 11 pkt., udział 85%)
2. Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D., Mańkowski D.R., Boros D., Szecówka P. 2016. Variability in the chemical composition of triticale grain, flour and bread. Journal of Cereal Science, 71: 66-72. (wg. MNiSW – 35 pkt., IF=2,302, udział 45%).
3. Fraś A., Mańkowski D.R., Gołębiewski D., Gołębiewska K. 2018. Wpływ genotypu, środowiska oraz interakcji G×E na skład chemiczny i aktywność alfaamylazy ziarna pszenżyta ozimego. Polish Journal of Agronomy, 35: 3-14.  (wg. MNiSW – 10 pkt., udział 60%)
4. Gołębiewska K., Fraś A., Gołębiewski D., Mańkowski D.R., Boros D. 2018. Content of nutrient and bioactive non-nutrient components in different oat products. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 10(3): 307-313.    (wg. MNiSW – 20 pkt., IF=0,558, udział 40%)
5. Fraś A., Gołębiewski D., Gołębiewska K., Mańkowski D.R., Gzowska M., Boros D. 2018. Triticale-oat bread as a new product rich in bioactive and nutrient components. Journal of Cereal Science, 82: 146-154.                         (wg. MNiSW – 35 pkt., IF=2,302, udział 55%)
6. Mańkowski D.R., Fraś A., Gołębiewska K., Gołębiewski D. 2018. Consumer acceptance of Polish bread products. Plant Breeding and Seed Science, 77: 33-42. (wg. MNiSW – 11 pkt., udział 40%).Załączniki:

Wniosek
Autoreferat (PL)
Autoreferat (ENG)
Uchwała 1/XIX/69
Załącznik 1. Komisja Habilitacyjna
Załącznik 2. Harmonogram
Załącznik 3. Recenzja prof. G. Podolska
Załącznik 4. Recenzja prof. S. Stankowski
Załącznik 5. Recenzja prof. M. Wiwart
Załącznik 6. Uchwała Komisji Habilitacyjnej 8.07.2019
ałącznik 7. Uchwała 1/XIX/91 Rady Naukowej 26.09.2019