W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

ENERGYFEED - DZP/Biostrateg-II/388/2016 w projekcie BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016

"Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo"
BIOSTRATEG

Tytuł projektu: „Strategia zapewnienia i ewaluacji bazy tanich, efektywnych i bezpiecznych paszowych surowców energetycznych do produkcji zwierzęcej w oparciu o zasoby krajowe ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych odmian żyta”

Tytuł w języku angielskim: “Development and assessment of the sustainable basis for economic, productive and biosafe livestock nutrition system utilizing the Poland's natural resources, and particularly the modern rye varieties”

Akronim: ENERGYFEED

Nr umowy: BIOSTRATEG2/297910/12/NCBR/2016             

Termin rozpoczęcia: 2016-08-01

Termin zakończenia: 2019-07-31

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 27 507 310 PLN, w tym dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stanowi  11 827 945 PLN.

Lider projektu: Projekt ENERGYFEED jest realizowany jest przez konsorcjum składające się z 12 członków, którego liderem jest dr inż. Tomasz Szwarz z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Ze strony IHAR-PIB uczestniczy zespół Samodzielnej Pracowni Oceny Jakości Produktów Roślinnych pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Boros, realizujący badania WP3 projektu pt.: „Endogenne substancje antyodżywcze w ziarnie różnych gatunków zbóż i mieszankach paszowych”.

Głównym celem badań jest poznanie współczesnych odmian żyta w zakresie potencjału plonowania, opłacalności produkcji w porównaniu do innych gatunków zbóż oraz ich przydatności w żywieniu zwierząt gospodarskich. Celem praktycznym jest wzrost produkcji żyta w skali kraju, głównie poprzez poprawę efektywności uprawy oraz rozpowszechnienie strategii zwiększenia zakresu jego stosowania w żywieniu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem świń, ale także bydła mlecznego i opasowego czy nawet drobiu. Celem ekonomicznym projektu jest zwiększenie efektywności polskich gospodarstw rolnych poprzez obniżenie kosztów produkcji, a także wzrost produkcyjności i jakości produktów roślinnych i zwierzęcych.

Żyto posiada ogromny potencjał produkcyjny i coraz częściej potwierdzaną wartość paszową, stanowić zatem może konkurencję dla innych tradycyjnych treściwych surowców paszowych. Celem badań jest przetestowania współczesnych odmian żyta w zakresie potencjału plonowania, opłacalności produkcji w porównaniu do innych gatunków zbóż i jego przydatności w żywieniu świń, bydła mlecznego i opasowego. Konieczna będzie weryfikacja hipotez: współczesne odmiany żyta mają wysoki w porównaniu do starych odmian potencjał plonowania, poziom substancji antyodżywczych w ziarnie współczesnych odmian żyta jest akceptowalny, wskaźniki produkcyjne zwierząt żywionych dawkami z wysokim udziałem żyta nie ustępują żywieniu surowcami tradycyjnym, opłacalność produkcji z udziałem żyta jest wyższa niż przy zastosowaniu innych zbóż. Jednym z kluczowych zagadnień współczesnego przemysłu rolno-spożywczego jest zapewnienie nie tylko tanich produktów o wysokiej jakości ale także bezpieczeństwa łańcucha żywności w Polsce i na rynku wspólnotowym. W tym zakresie żyto ma do spełnienia ważna rolę jako zboże o najwyższych wskaźnikach odporności na skażenia grzybowe i najniższym koniecznym poziomie agrotechniki związanej z ochroną roślin z użyciem szkodliwych, a zdolnych do przenikania w łańcuchu żywności na wyższe poziomy pestycydów. Stanowiska uprawy żyta charakteryzują się mniejszym poziomem skażenia gleb co może też przyczynić się do zmniejszonego ryzyka transferu metali ciężkich poprzez żywność. Wszystko to powinno przyczynić się do ogólnej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa w skali makro. Założonym celem praktycznym jest wzrost produkcji żyta w skali kraju, głownie poprzez poprawę efektywności jego uprawy, oraz zwiększenie zakresu zastosowania poprzez rozpowszechnienie w żywieniu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem świń, ale także drobiu, bydła mlecznego i opasowego. Celem ekonomicznym projektu jest zwiększenie efektywności polskich gospodarstw rolnych poprzez obniżenie kosztów produkcji, a także wzrost produkcyjności i jakości produktów roślinnych i zwierzęcych. Projekt zrealizowany zostanie w 15 zadaniach badawczych, które charakteryzować się będą silnym wzajemnym powiązaniem metodycznym, materiałowym i wynikowym, dając wspólnie komplet informacji dotyczący potencjalnych możliwości optymalizacji i racjonalizacji wykorzystania gleb lekkich oraz poprawy ekonomicznych wyników produkcji zwierzęcej. Projekt realizowany będzie przez Konsorcjum utworzone w roku 2013 w oparciu w wcześniejszy program RyeBelt finansowany ze środków firmy KWS Lochow. Polski oddział firmy jest partnerem także w tym projekcie. Poza naukowymi i aplikacyjnymi efektami, projekt zakłada też zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i partnerami przemysłowymi. W projekcie weźmie udział 8 uczelni i instytutów, oraz 4 podmioty przemysłowe. Jednak zakres tematyczny jest na tyle obszerny, że w przyszłości najprawdopodobniej Konsorcjum będzie się powiększać o nowych Partnerów starając się o kolejne projekty w programach krajowych i międzynarodowych. 

Powiadom znajomego