W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

LIDER I


Strona promująca projekt LIDER/06/82/L-1/09/NCBiR/2010 finansowany przez NCBiR, realizowany w IHAR-PIB Oddział w Młochowie.  

Badanie regulacji ekspresji, identyfikacja, mapowanie i łączenie genów R warunkujących odporność ziemniaka na Phytophthora infestans.

Istotą projektu są badania, które pozwolą lepiej zrozumieć działanie genów R warunkujących odporność ziemniaka na Phytophthora infestans oraz zastosować je w hodowli skuteczniej niż dotychczas. P. infestans zagraża uprawom ziemniaka i pomidora na całym świecie. Powodowana przezeń zaraza ziemniaka jest ekonomicznie najistotniejszą chorobą ziemniaka, powodując globalne straty rzędu 6 000 000 000 USD rocznie. Średnie straty plonu ziemniaka powodowane przez tego patogena w naszym kraju sięgają 20-25%.


O projekcie

W ramach proponowanego projektu realizowane będą cztery zadania:

 1. Badanie regulacji ekspresji genu Rpi-phu1.
 2. Poszukiwania homologów genu Rpi-phu1 w dzikich gatunkach ziemniaka.
 3. Mapowanie odporności na P. infestans odmiany Sarpo Mira.
 4. Selekcja w oparciu o markery molekularne ziemniaków posiadających jednocześnie geny Rpi-phu1 i Rpi-srp1.

Projekt przyczyni się do lepszego zrozumienia działania i skuteczniejszego wykorzystania w hodowli genów R warunkujących odporność na zarazę ziemniaka. Może to być ważny element na drodze do uzyskania odmian ziemniaka odpornych na tę chorobę. Obecnie uprawy odmian podatnych na P. infestans wymagają intensywnej i kosztownej ochrony chemicznej, która jest szkodliwa dla środowiska, może powodować skażenie produktu i budzi coraz większy sprzeciw konsumenta. Rolnicy, którzy ochrony chemicznej nie stosują lub stosują w stopniu niewystarczającym, ponoszą duże straty plonu. Uprawa odmian odpornych na zarazę ziemniaka znacząco ograniczy ochronę chemiczną lub straty plonu. Potencjalnymi odbiorcami takich odmian będą zwłaszcza rolnicy stosujący ekologiczne i organiczne systemy upraw, ale mogą one znaleźć zastosowanie w wysokonakładowej technologii uprawy, gdzie redukcja ochrony chemicznej jest również pożądana. W ramach projektu będziemy współpracować z przedsiębiorstwem Zamarte Hodowla Ziemniaka zajmującym się hodowlą ziemniaka, gdzie wyniki projektu będą wdrażane w praktyce. Wdrażana będzie nowa, opracowana w ramach projektu, metoda selekcji ziemniaków posiadających gen Rpi-srp1 przy użyciu markera molekularnego. Dzięki temu można będzie wyselekcjonować formy łączące odporność z dwóch źródeł: odm. Sarpo Mira i uzyskanych w IHAR Młochów klonów z genem Rpi-phu1. Formy te będą miały szansę stać się wartościową, trwale odporną odmianą ziemniaka. Uzyskana w ramach projektu wiedza na temat regulacji ekspresji genu Rpi-phu1 pozwoli lepiej zrozumieć jego działanie i racjonalnie wykorzystywać go w praktyce.


Lista publikacji

 • Śliwka J. 2002. Metody stosowane do charakteryzowania izolatów Phytophthora infestans, organizmu powodującego zarazę ziemniaka. Biul. IHAR 223/224: 337-349.
 • Śliwka J. 2004. Genetic factors encoding resistance to late blight caused by Phytophthora infestans (Mont.) de Bary on the potato genetic map. Cell. Mol. Biol. Lett. 9: 855-867.
 • Śliwka J., H. Jakuczun, R. Lebecka, W. Marczewski, C. Gebhardt, E. Zimnoch-Guzowska. 2006. The novel, major locus Rpi-phu1 for late blight resistance maps to potato chromosome IX and is not correlated with long vegetation period. Theor. Appl. Gen. 113: 685-695.
 • Śliwka J., Sobkowiak S., Lebecka R., Avendaño-Córcoles J. and Zimnoch-Guzowska E. 2006. Mating type, virulence, aggressiveness and metalaxyl resistance of isolates of Phytophthora infestans from Poland. Pot. Res. 49: 155-166.
 • Śliwka J., Jakuczun H., Lebecka R., Marczewski W., Gebhardt C., Zimnoch-Guzowska E. 2007. Tagging QTLs for late blight resistance and plant maturity from diploid wild relatives in a cultivated potato (Solanum tuberosum) background. Theor. Appl. Gen. 115: 101-112.
 • Śliwka J. 2008. Geny odporności na Phytophthora infestans z Solanum bulbocastanum w hodowli ziemniaka. Ziemniak Polski 3: 15-18.
 • Śliwka J., Wasilewicz-Flis I., Jakuczun H., Gebhardt C. 2008. Tagging QTLs for dormancy, tuber shape, regularity of tuber shape, eye depth and flesh colour in diploid potato originated from six Solanum species. Plant Breed. 127: 49-55.
 • Foster S.J., Park T.H., Pel M., Brigneti G., Śliwka J., Jagger L., van der Vossen E., Jones J.D. 2009. Rpi-vnt1.1, a Tm-2(2) homolog from Solanum venturii, confers resistance to potato late blight. Mol. Plant Microbe Interact. 22: 589-600.
 • van Poppel P.M.J.A., Jiang R.H.Y, Śliwka J., Govers F. 2009. Recognition of Phytophthora infestans Avr4 by potato R4 is triggered by C-terminal domains comprising W motifs. Mol. Plant Pathol. 10: 611-620.
 • Śliwka J., Jakuczun H., Kamiński P., Zimnoch-Guzowska E. 2010. Marker-assisted selection of diploid and tetraploid potatoes carrying Rpi-phu1, a major gene for resistance to Phytophthora infestans. J. Appl. Genet. 51: 133-140.

Publikacje powstałe w ramach projektu LIDER/06/82/L-1/09/NCBiR/2010:

 • Piramidyzacja genów odporności w roślinach uprawnych. Tomczyńska I, Śliwka J. Biuletyn IHAR 262: 77-88, 2011.
 • Przegląd badań nad regulacją ekspresji genów głównych odporności roślin na patogeny. Świątek M, Śliwka J. Biuletyn IHAR 262: 89-101, 2011.
 • Influence of genetic background and plant’s age on expression of potato late blight resistance gene Rpi-phu1 during incompatible interaction with pathogen. Śliwka J, Świątek M, Tomczyńska I, Stefańczyk E, Chmielarz M, Zimnoch-Guzowska E. Plant Pathology, Doi: 10.1111/ppa.12018, 2012.
 • Wywiad z doktorem Davidem S. Shawem, dyrektorem ds. naukowych Sárvári Research Trust. Śliwka J. Ziemniak Polski,  3: 8-12, 2012.
 • Tomczyńska I. 2013. Ziemniaki modyfikowane genetycznie odporne na Phytophthora infestans. Ziemniak Polski 1: 4-9.

Powiadom znajomego