W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 48

Tytuł projektu: Badanie genomu rzepaku ozimego przy wykorzystaniu markerów molekularnych.
Kierownik projektu: prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Projekt dotyczy analizy molekularnej i fenotypowej różnych genotypów rzepaku ozimego. Materiałem do badań będą ważne gospodarczo odmiany hodowlane, linie podwojonych haploidów (DH), komponenty rodzicielskie mieszańców F1 w systemie CMS ogura, formy o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych, o obniżonej zawartości włókna paszowego (żółtonasienne), jak również wartościowe formy B. napus otrzymane w wyniku resyntezy. Proponowane w ramach zadania tematy badawcze obejmują analizę genotypów badanych roślin z zastosowaniem różnego rodzaju markerów genetycznych oraz ocenę fenologiczną i fenotypową badanej kolekcji w doświadczeniach polowych. Do analiz zostaną zastosowane markery genetyczne typu AFLP, mikrosatelitarne, typu SCAR w systemie wielokrotnym (multipleks PCR), SNP oraz CAPS. Planowane jest przeprowadzenie doświadczeń polowych, po uprzednim namnożeniu materiału siewnego, w dwóch środowiskach, w trzech powtórzeniach. Obliczenia i analizy statystyczne zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem pakietu statystycznego GenStat. Planowany projekt włącza się w rozwijający się intensywnie nurt badań nad rzepakiem w świecie, dotyczący identyfikowania markerów genetycznych oraz opracowywania metod efektywnej selekcji określonych genotypów w programach hodowli (ang. MAB, marker-assisted breeding). Otrzymane wyniki umożliwią molekularną charakterystykę badanych genotypów oraz identyfikację markerów genetycznych zasocjowanych z ważnymi cechami badanych linii i odmian rzepaku. Ponadto, przy wysokim nasyceniu markerami, możliwe będzie badanie rearanżacji genomów w wyniku krzyżowania różnych genotypów. 

Cel:

Celem zadania jest: (1) identyfikacja markerów genetycznych charakterystycznych dla badanych odmian i linii hodowlanych rzepaku ozimego (finger-printing), (2) określenie stopnia zróżnicowania genetycznego pomiędzy liniami rodzicielskimi mieszańców F1 w systemie CMS ogura,
(3) charakterystyka fenotypowa badanej kolekcji oraz (4) przeprowadzenie analiz asocjacyjnych. Uzyskane wyniki będą stanowiły podstawę do analiz strukturalnych i funkcjonalnych badanych genomów służąc skutecznej selekcji w hodowli twórczej.


Pliki do pobrania:

2020

 • Liersch A., Bocianowski B., Nowosad K., Mikołajczyk K., Spasibionek S., Wielebski F., Matuszczak M., Szała L., Cegielska-Taras T., Sosnowska K., Bartkowiak-Broda I., 2020. Effect of Genotype x Environment Interaction for Seed Traits in Winter Oilseed Rape (Brassica napus L.). Agriculture 2020, 10(12), 607; https://doi.org/10.3390/agriculture10120607
 • Matuszczak M., Spasibionek S., Gacek K., Bartkowiak-Broda I., 2020. Cleaved amplified polymorphic sequences (CAPS) marker for identification of two mutant alleles of the rapeseed BnaA.FAD2 gene. https://doi.org/10.1007/s11033-020-05828-2, Molecular Biology Reports (2020) 47:7607–7621

2019

 • 15th International Rapeseed Congress „Flowering for the Future”, 16.06 — 19.06.2019 r., Berlin, Niemcy, plakat, abstract: 239 (#257, www.IRC. 2019. Berlin). Association of microsatellite and AFLP markers with traits of agronomic importence in winter oilseed rape (Brassica napus L.). Liersch A., Mikołajczyk K., Bocianowski J., Nowakowska J., Matuszczak M., Michalski K., Krótka K., Popławska W., Bartkowiak-Broda I.
 • XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych”, 5.02 — 8.02.2019 r., Zakopane, plakat, streszczenia: 157-158 (pendrive). Analiza asocjacji markerów mikrosatelitarnych i AFLP z elementami struktury plonu i plonem kolekcji genotypów rzepaku ozimego (Brassica napus L.).Liersch A., Bocianowski J., Poplawska W., Michalski K., Krótka K., Mikołajczyk K., Nowakowska J., Matuszczak M., Wolko J., Bartkowiak-Broda I.
 • IV Ogólnopolska Konferencja „Genetyka i Genomika w Doskonaleniu Roślin Uprawnych”, 05.11 — 07.11.2019 r., Poznań, plakat, streszczenie: 73 (pendrive). Zastosowanie mikromacierzy Brassica 60K w analizie zróżnicowania genetycznego rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Matuszczak M., Kopeć P., Wolko J., Liersch A., Szała L., Sosnowska K., Cegielska-Taras T., Mikołajczyk K., Karłowski W., Bartkowiak-Broda I.

2018

 •  Liersch, Mikołajczyk K., Bocianowski J., Popławska W., Nowakowska J., Matuszczak M., Michalski K., Krotka K., Bartkowiak-Broda I. 2018. Association of microsatellite and AFLP markers with yield and seed quality in winter oilseed rape (Brassica napus L.). 21th Crucifer Genetics Conference Brassica 2018, 1-4 July 2018, Saint-Malo, Fracne.
 • Liersch A., Mikołajczyk K., Bocianowski J., Popławska W., Nowakowska J., Matuszczak M., Bartkowiak-Broda I., Micha;slo K., Krótka K., 2018. Analizy asocjacyjne markerów mikrosatelitarnych i AFLP z plonem oraz cechami jakościowymi nasion rzepaku ozimego (Brassica napus L.) Rośliny Oleiste - postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów

2016

 • Mikołajczyk K., Dabert M., Karłowski W.M., Bocianowski J., Nowakowska J., Spasibionek S., Popławska W., Liersch A., Cegielska-Taras T., Bartkowiak-Broda I., 2016. "Analizy molekularne w programach hodowli rzepaku ozimego w IHAR-PIB Oddział Poznań", XXXIII Konferencja Naukowa, Rosliny Oleiste - postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów.
 • Mikołajczyk K., Nowakowska J., Bocianowski J., Liersch A., Popławska W., Spasibionek S., Cegielska-Taras T., Bartkowiak-Broda I., 2016. "Assessment of genetic diversity among ailseed rape (Brassica napus L.) cultivars using single locus microsatellite markers". 20th EUCARPIA General Congress.
 • Liersch A., Mikołajczyk K., Popławska W., Spasibionek S., Cegielska-Taras T., Bocianowski J., Nowakowska J., Bartkowiak-Broda I., 2016. "AFLP and STR markers - a valuable tool for genetic diversity analysis of winter rapeseed (B. napus L.)". Polski Kongres Genetyki, 19-22 września 2016

2015

 • Liersh A., Bocianowski J., Popławska W., Spasibionek S., Piętka T., Cegielska-Taras T., Bartkowiak-Broda  I., Mikołajczyk K. "Molecular characteristics of oilseed rape genetic resources collection" from the IHAR-NRI, Research Division in Poznań, 

Załączniki

Powiadom znajomego