Lista osób wyróżnionych Nagrodą Dyrektora IHAR-PIBRada Naukowa 2013.03.21 VI posiedzenie w XVI kadencji[zalacznik=1206]UCHWAŁA nr 2/XIX/41 Rady Naukowej IHAR-PIB z dnia 27 marca 2019 r.[/zalacznik]Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Skład Rady Naukowej IHAR-PIB w XX kadencji 2021-2025, stan na 22.03.2023 r.
Regulamin Rady Naukowej IHAR-PIB uchwalony 14.10.2022 r.
Załącznik 1. Asystent, adiunkt, profesor Instytutu
Załącznik 2. mianowanie profesor Instytutu, profesor

Sekretarz Rady Naukowej IHAR-PIB 
mgr Elżbieta Kruszyńska
tel. 22 733 45 99 lub centr. 22 72536 11 w. 599
e-mail: e.kruszynska@ihar.edu.plZałączniki:

Rada Naukowa 16.12.2021 III.posiedzenie w XX kadencji 2021-2025
Rada Naukowa 20.20.2021 II.posiedzenie w XX kadencji 2021-2025
Rada Naukowa 09.09.2021 I.posiedzenie w XX kadencji 2021-2025
Skład Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego na XX kadencję 2021-2025 po ukonstytuowaniu sią na I. posiedzeniu 09 września 2021 r.
Skład Rady Naukowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego na XX kadencję 2021-2025
Rada Naukowa 2012.05.30 I posiedzenie w XVI kadencji 2012-2016
Rada Naukowa 2012.05.30 Zał.sklad Rady XVI kadencji
Rada Naukowa 2012.07.05 II posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2012.10.23 III posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2012.12.18 IV posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2013.02.28 V posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2013.03.21 VI posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2013.03.22 VII posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2013.05.21 VIII posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2013.07.04 IX posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2013.09.24 X posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2013.10.24 XI posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2013.11.21 XII posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2013.12.10 XIII posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2014.03.20 XIV posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2014.04.29 XV posiedzenie w XVI kadncji
Rada Naukowa 2014.06.24 XVI posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2014.07.08 XVII posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2014.09.25 XVIII posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2014.11.13 XIX posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2014.12.18 XX posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2015.03.19 XXI posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2015.04.30 XXII posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2015.07.14 XXIII posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa - Lista członków Komisji Dyscyplinarnej Pierwszej Instancji IHAR-PIB na kadencję 2015-2019.
Rada Naukowa 2015.12.10 XXIV posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2016.03.17 XXV posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2016.04.28 XXVI posiedzenie w XVI kadencji
Rada Naukowa 2016.06.21 I posiedzenie w XVII kadencji 2016-2020
Rada Naukowa 2016.10.06 II posiedzenie w XVII kadencji
Rada Naukowa 2016.12.15 III posiedzenie w kadencji XVII 2016-2020
Skład Rady Naukowej IHAR-PIB na XVIII kadencję 2017-2021 po ukonstytuowaniu się 16 lutego 2017 roku.
Rada Naukowa 2017.02.16 I posiedzenie w XVIII kadencji 2017 -2017
Rada Naukowa 2017.03.23 II posiedzenie w XVIII kadencji
Rada Naukowa 2017.05.12 III posiedzenie w XVIII kadencji
Skład Rady Naukowej IHAR-PIB w XIX kadencji 2017-2021 po ukonstytuowaniu się na pierwszym posiedzeniu 18 lipca 2017 r.
Rada Naukowa 2017.07.18 I posiedzenie w XIX kadencji 2017-2021
Skład Rady Naukowej IHAR-PIB na XIX kadencję 2017-2021 od 1 sierpnia 2017 r., po zmianie dyrektora IHAR-PIB
Skład Rady Naukowej IHAR-PIB na XIX kadencję 2017-2021 od 1 sierpnia 2017 r., po zmianie Dyrekcji od sierpnia i września 1 sierpnia i 8 września 2017
Rada Naukowa 2017.10.12 II posiedzenie w XIX kadencji
Rada Naukowa 2017.12.15 III posiedzenie w XIX kadencji
Ślubowane 2017.12.15 Rada Naukowa
Lista odznaczonych i nagrodzonych w 2017 roku
Skład Rady Naukowej IHAR-PIB na XIX kadencję 2017-2021, po zmianie Dyrektora od 1 lutego 2018 r.
Rada Naukowa 2018.03.15 IV posiedzenie w XIX kadencji
Rada Naukowa 2018.04.17 V posiedzenie w XIX kadencji
Rada Naukowa 2018.06.20 VI posiedzenie w XIX kadencji
Rada Naukowa 2018.10.19 VII posiedzenie w XIX kadencji
Rada Naukowa 2018.11.23 VIII posiedzenie w XIX kadencji
Rada Naukowa 2018.12.14 IX posiedzenie w XIX kadencji
Ślubowanie - Doktorzy nauk rolniczych -14 grudnia 2018
Lista osób wyróżnionych Nagrodą Dyrektora IHAR-PIB
Rada Naukowa 2019.22.01 X posiedzenie w XIX kadencji
Rada Naukowa 2019.03.27 XI posiedzenie w XIX kadencji
Uchwała 2/XIX/41 z 27.03.2019 Rzecznik Dyscyplinarny 2019-2023
Rada Naukowa 2019.04.10 XII posiedzenie w XIX kadencji
Rada Naukowa 2019.04.17 XIII posiedzenie w XIX kadencji
ANEKS nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej IHAR-PIB z 12 października 2017 r.
Regulamin Rady Naukowej IHAR-PIB z dn. 12 października 2017
Skład Rady Naukowej IHAR-PIB w XIX kadencji 2017-2021 od 13 lutego 2018 r.
Uchwała 2-XIX-48 Rady Naukowej – Procedura w postępowaniu o nadanie stopni dr i dr habilitowanego wg ustawy 2.0
Skład Rady Naukowej IHAR-PIB w XIX kadencji 2017-2021 stan na 1.10.2019
REGULAMIN Rady Naukowej z 12.10.2017 r. jednolity tekst z 16.10.2019 r.
Załącznik 2 - Wniosek o weryfikację na stanowisko asystenta, adiunkta, profesora Instytutu
Załącznik 3 - Wniosek o weryfikację na stanowisko profesora
Rada Naukowa 2019.09.26 XIV posiedzenie w XIX kadencji
Statut IHAR-PIB z 23.03.2017 zatwierdzony przez MRiRW 19 kwietnia 2017 r.
Statut IHAR-PIB Aneks nr 1
Rada Naukowa 2019.12.12 XV posiedzenie w XIX kadencji
Rada Naukowa 2019.12.12 XV posiedzenie - Uroczyste
Ślubowanie 2019.12.12 Rada Naukowa
Lista - Nagrody Dyrektora 2019
Adres Dyrektor J.Jankowski 2019.12.12 Rada Naukowa
Adres Prezes A.Pawlak 2019.12.12 Rada Naukowa
Adres Prezes Wł.Poślednik 2019.12.12 Rada Naukowa
Rada Naukowa 2020.03.18 XVI posiedzenie w XIX kadencji
Rada Naukowa 2020.04.09-18 XVII posiedzenie w XIX kadencji
Rada Naukowa 2020.04.22-30 XVIII posiedzenie w XIX kadencji
Rada Naukowa 2020.06.08-10 XIX posiedzenie w XIX kadencji
Rada Naukowa 2020.09.24-28 XX posiedzenie w XIX kadencji
2020 Medal im.Michała Oczapowskiego otrzymała prof.Ewa Zimnoch-Guzowska
Rada Naukowa 2020.09.24-28 XX posiedzenie w XIX kadencji 2017-2021
Rada Naukowa 2020.12.17 XXI posiedzenie w XIX kadencji 2017-2021
Rada Naukowa 2021.01.29-8.02.2021 XXII i XXIII posiedzenie w XIX kadencji 2017-2021
Sklad Rady Naukowej od 17.02.2021 r.XIX kadencja 2017-2021
Rada Naukowa 2021.03.24 XXIV posiedzenie w XIX kadencji 2017-2021
Rada Naukowa 2021.04.28 XXV posiedzenie w XIX kadencji 2017-2021
Rada Naukowa 2021.06.05 XXVI posiedzenie ostatnie w XIX kadencji 2017-2021
REGULAMIN Rady Naukowej IHAR-PIB z 12.10.2017 r. JEDNOLITY TEKST z 20 kwietnia 2021
Skład Rady Naukowej IHAR-PIB w XX kadencji 2021-2025, stan na 26 lipca 2022 r.
Regulamin Rady Naukowej IHAR-PIB uchwalony 14.10.2022 r.
Rada Naukowa IHAR-PIB, stan na dzień 19 stycznia 2023 r.
Skład Rady Naukowej IHAR-PIB w XX kadencji 2021-2025
Skład Rady Naukowej IHAR-PIB w XX kadencji 2021-2025
Załącznik 1. Asystent, adiunkt, profesor Instytutu
Załącznik 2. mianowanie profesor Instytutu, profesor