W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie 

 

Radzików
05-870 Błonie

tel. 22 725 36 11, 22 733 45 00

NIP: 5290007029
REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

ePUAP: /IHAR-PIB/SkrytkaESP

L.p. w zał. do Rozporządzenia MRiRW: 38

Tytuł projektu: Badanie cech warunkujących zawiązywanie nasion, ich jakość oraz plon w wybranych gatunkach traw wieloletnich.
Kierownik projektu: dr hab. G. Żurek prof. IHAR-PIB
Planowany okres realizacji: 2014-2020

Streszczenie:

Optymalizacja reprodukcji generatywnej traw powinna skupiać się na dwóch głównych elementach: potencjale nasiennym roślin (tzn. wielkości elementów składowych reprodukcji generatywnej) oraz zdolności do wykorzystania tego potencjału (tzn. stopniu w jakim poszczególne kwiatki wykształcają żywotne nasiona).
Materiał do badań stanowić będą genotypy oraz formy w wybranych gatunkach traw takich jak: wiechlina łąkowa, kostrzewy: trzcinowa, łąkowa i czerwona oraz życica trwała. W trakcie doboru form do badań przeanalizowane zostaną informacje o ich potencjale w zakresie plonowania nasiennego tak aby objąć badaniami możliwie szerokie spektrum zmienności tej cechy. W ramach realizacji tematu dokonana zostanie ocena badanych materiałów pod względem cech fenologicznych (wchodzenie w poszczególne fenofazy, równomierność kłoszenia i kwitnienia), morfologicznych (np. liczba pędów generatywnych na jednostkę powierzchni, długość kwiatostanu, długość, szerokość liścia flagowego, liczba kwiatków w kwiatostanie, liczba kłosków w kwiatku), i fizjologicznych (zawartość chlorofilu w liściach) jak również ocena parametrów jakościowych nasion (osadzanie nasion, ich wypełnienie oraz żywotność). Dzięki realizacji prac w kilku punktach w kraju uzyskane zostaną dodatkowe informacje o interakcji genotypu ze środowiskiem.

Cel:

Celem realizacji projektu jest określenie zróżnicowania wewnątrz- i międzyobiektowego badanych form traw wieloletnich w obrębie zestawu cech związanych z plonowaniem generatywnym, jak również zawartości chlorofilu w liściach w różnych fazach dojrzałości. Zakłada się iż istnieje korelacja pomiędzy zawartością chlorofilu mierzoną w liściach traw w określonej fazie rozwoju roślin a cechami składowymi plonu nasion, ich jakością oraz samym plonem. Korelacja ta może być ograniczona do konkretnych genotypów bądź dotyczyć całych gatunków.


2019

  • Żurek G., Prokopiuk K., Martyniak D., Paszkowski E., Woźna-Pawlak U., Jurkowski M., 2019. Macronutrints in grass plants and its effect on seed yield. EUROBIOTECH 2019, 7th Central European Congress of Life Sciences, 23 – 25.09.2019, Kraków

2018

  • Żurek G., Wiewióra B., Prokopiuk K., Paszkowski E., Woźna-Pawlak U., Jurkowski M. "Identification of main factors determining seed production of three Festuca species and its relation to potential endophyte propagation". 10th Int. Symposium on Fungal Endophytes of Grasses,Salamanca, Hiszpania, 18 – 21 czerwca 2018

2017

  • Żurek G., Prokopiuk KL., Martyniak D., Paszkowski E., Woźna-Pawlak U., Jurkowski M. "Seed yield and its components in three Festucaspecies". Plant Breeding and Seed Science, vol 75/2017. DOI: 10.1515/plass-2018-0002. s. 15-31
  • Żurek G., Prokopiuk K., Martyniak D., Paszkowski E., Woźna-Pawlak U., Jurkowski M. "Factores affecting seed yield in selected Festucaspecies". 6th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech 2017
  • Żurek G., Prokopiuk K., Martyniak D., Paszkowski E., Woźna-Pawlak U., Jurkowski M. "Relations between seed yield and plant nitrogen contents in three festuca species". Konferencja Naukowa pt "Inżynieria produkcji rolniczej i leśnej". Warszawa 8-9 czerwca 2017 rok.

2016

  • Żurek G., Martyniak D., Prokopiuk K., Paszkowski E., Woźna-Pawlak U., Jurkowski M., "Analiza zróżnicowania wewnątrz- i międzyobiektowego cech determinujących zdolności reprodukcyjne traw wieloletnich w trzech gatunkach rodzaju Festuca. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych”, Puławy, 1920 maja, 2016.

2015

  • G. Żurek, D. Martyniak, E. Paszkowski, U. Woźna-Pawlak, M. Jurkowski "Interakcja genotypowo-środowiskowa cech związanych z początkowym wzrostem i rozwojem traw z rodzaju kostrzewa"  Konferencja pt. "Produkcja roślinna - niestandardowe technologie i kierunki użytkowania oraz gatunki nowe i reintrodukowane" w Poznaniu w 2015 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego